logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XI.18.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XI.18.) rendeletére, a 6/2009.(II.24.) rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről - Háromnegyed éves beszámoló
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadására, illetve Füzesabonyra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat temetők üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda magastető építésének forrásmódosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Szilvásváradi Tábor bérbeadására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal takarítási szerződésének felülvizsgálatára
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat városszintű vagyonbiztosítás megkötésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat számlavezető pénzintézet pályáztatására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Rákóczi út 62. sz. alatti ingatlan helyiségeinek további hasznosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a következő előirányzat módosítást megalapozó döntésekre
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatására beérkezett pályázatok elbírálására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű cseréjére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Füzesabony Város belterületén található 1377/24 hrsz-ú, a MÁV Zrt. Tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Tájékoztató a 2009. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant bérlők lakbér-és vízdíjhátralékáról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 19. Tájékoztató Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal ügyintézési határidejére vonatkozóan
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 20. Egyéb ügyek, indítványok

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2009.11.18. (4.05 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató