logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata "KULCS A KEZDÉSHEZ!" címmel lakhatási pályázatának ismételt kiírására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös beruházással történő nagyfelületű burkolatfelújításra
  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda- és Bölcsőde helyettes vezetői megbízásának jóváhagyására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabony, 1788, 1790-hrsz-ú ingatlannak kapcsolatos ajándékozás elfogadására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2023.10.26. (950.64 kB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató