logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendeletére a 2024. évi költségvetéséről
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat M05 jelű rendezési terv módosítási folyamat elindítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat 339 m2 területű Füzesabony 3032/1 hrsz-ú beépítetlen területű művelési ágú ingatlan megvásárlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 0246 hrsz-ú és 2446/2 hrsz-ú ingatlanain használati jog alapítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Füzesabony Light Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozására elfogadott 163/2023. (XII.07.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Autóbuszváróban lévő illemhely bérleti jogának kiírására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok és piac bérleti jogának kiírására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: Molnár Richárd alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. A Füzesabonyi Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Nagy Csaba polgármester 2024. évi szabadság ütemezése
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat születési támogatás megítélésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: Veres Péter ESzB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Egyebek

 

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2024.02.15. (8.11 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató