logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.14.) rendelet módosítására
  Előadó: Atkári Lajos SZISB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló 19/2004.(V.22.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetés címrendjéről
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 41/2006.(XII.13.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a Luxusadóról szóló 32/2005.(XII.18.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a Helyi Iparűzési adóról szóló 33/2003.(XII.11.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a magánszemélyek Kommunális adójáról szóló 32/2003.(XII.11.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, Füzesabony Sportpálya bérleti díjáról szóló 8/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal és Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi rendezvény tervére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat fenntartásában működő Egészségügyi Központ és Szociális Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2010. évre vonatkozó finanszírozási tervére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat kötvény felhasználási ütemterv módosítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat eszközvásárlásra
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat hozzájárulásra a MÁV Zrt. részére kerékpártároló létesítéséhez
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a 2010. évi városi rendezvénytervre
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Egyeztetés a Városi Intézményi Központ Kollektív Szerződésében meghatározott juttatásokról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatára
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2010. évi városszintű vagyonbiztosítási szerződés megkötésére
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat Füzesabony Város Képviselő-testületének 2010. I. félévi munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2010. évi I. félévi munkatervéről

  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 25. Tájékoztató az FSC és a VTV Kft. 2010. évi felhasználandó támogatásának tervezetéről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 26. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyintézési határidejére vonatkozóan
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés /
 27. Egyéb ügyek, indítványok

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2009.12.16. (6.07 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató