logo     

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S
 
Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a többször módosított 4/2009 (I.28.) számú rendeletében foglaltak alapján "Füzesabony legvirágosabb portája" tárgyában a város szépítése, a kulturált környezet kialakítása érdekében.

A pályázat címe: "Füzesabony legvirágosabb portája 2024"

Pályázati kategóriák és díjak:
I. Kategória:
   a) Családi házas kategória
   b) Balkon (erkély) kategória
II. Kategória:
   a) Intézményi, gazdálkodó egység kategória

Az elismerés formája kategóriánként az alábbiak szerint különül el:
I. Kategória:
- "Füzesabony legvirágosabb portája (név, cím) 2024" feliratú réztábla, 13X18 cm nagyságú emléklap, mely a pályázott porta képét mutatja.
II. Kategória:
- "Füzesabony legvirágosabb portája (név, cím) 2024" feliratú réztábla.
 
Mindkét kategória első három helyezettje 10.000 Ft összegű vásárlási utalványban részesül.

Valamennyi induló ajándékban részesül.

A pályázathoz jelentkezési lapot (jelen felhívás csatolmányaként letölthető) kell kitölteni, melyet a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoportjától kérhetnek, valamint itt is adhatnak le 2024. július 2. 12:00 óráig.

A jelentkezési lapok alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai szemrevételezik a pályázott helyszínt és döntenek a címek adományozásáról 2024. augusztus 15-ig.
A "Füzesabony legvirágosabb portája" címet az I. kategóriában külön-külön évente maximum 3 pályázó, a II. kategóriában évente egy pályázó nyerheti el.

A nyertes pályázók írásban értesítésre kerülnek és az "Augusztus 20-i rendezvény" keretében ünnepélyes eredményhirdetésen kerülnek átadásra a címek.
Az a pályázó, aki "Füzesabony legvirágosabb portája" címet 2023 évben elnyerte, jelen évben ezen címre nem nyújthat be ismételten pályázatot.
 
Nagy Csaba 
polgármester
Mellékletek
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató