logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 2. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 3. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 4. Farkas István képviselő-testületi tag
 5. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 6. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 7. Kotán György képviselő-testületi tag
 8. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 9. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 10. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 3. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 4. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 5. /Kotán György később érkezik/

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Márky Tímea ügyintéző
 5. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Poczok Tímea a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. munkatársa

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2009.11.12.
Határozatok:
icon 151 - 154 / 2009 (XI.12.)
Rendeletek:
-
 1. Javaslat "A térségi együttműködést elősegítő szakmai, gazdasági, kulturális találkozók, fórumok, tapasztalatcserék szervezésére, lebonyolítására" célterületű LEADER pályázat önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2009 (XI.12.) határozata

  Az ülésre megérkezik Kotán György önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 10 fő.

 2. Javaslat "Az integrációt elősegítő sport, kulturális, életmód rendezvények, táborok szervezése a hátrányos helyzetű célcsoportok számára" célterületű LEADER pályázat önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2009 (XI.12.) határozata
 3. Javaslat "a környezettudatos magatartást elősegítő rendezvények szervezése, lebonyolítása" célterületű LEADER pályázat önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2009 (XI.12.) határozata
 4. Javaslat "A füzesabonyi kistérség népművészeti, díszítőművészeti, néptánc, népzenei hagyományainak ápolására szolgáló rendezvények" célterületű LEADER pályázat önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2009 (XI.12.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató