logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 12. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Kotán György képviselő-testületi tag
 2. Sipos Attila képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Dr. Bocsi Józsefné ellátási csop.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési csop.vez.
 6. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 7. Varga Attila műszaki ügyintéző
 8. Szurovy Attila műszaki ügyintéző
 9. Antal Annamária közoktatási referens
 10. Dr. Poczok Szabolcs igazgatási ügyintéző
 11. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 3. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 4. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony Gazd. vez.
 5. Péter Szabolcs Családsegítő Szolgálat részéről
 6. Szabó György Családsegítő Szolgálat részéről
 7. Bánhegyi Tiborné Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető
 8. Kovácsné Sári Enikő Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető-helyettes
 9. Szeredi Andrásné Egészségügyi Központ részéről
 10. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezető
 11. Mlinkó Pál Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet részéről
 12. Nagy Csaba Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság par.
 13. Bánik Sebastián Bánik Bt. vezető

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2009.11.18.
Határozatok:
icon 155 - 172 / 2009 (XI.18.) (86.95 kB)
Rendeletek:
icon 37/2009 (XI.18.) (938.82 kB)
icon 38/2009 (XI.18.) (726.74 kB)

A képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Az ülésre megérkezik Gál Tibor önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XI.18.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2009 (XI.18.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XI.18.) rendeletére, a 6/2009.(II.24.) rendeletbe foglalt költségvetési előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről - Háromnegyed éves beszámoló
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 38/2009 (XI.18.) rendelete

  Az ülésrre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, majd távozik a jelenlévő képviselők száma 11 fő.

 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
  A koncepciót az elfogadott módosításokkal a képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2009 (XI.18.) határozata

  Az ülésről távozik Kádas Imre önkormányzati képviselő, az ülésre visszaérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.

 4. Javaslat 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadására, illetve Füzesabonyra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2009 (XI.18.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2009 (XI.18.) határozata
 5. Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2009 (XI.18.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.

 6. Javaslat temetők üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2009 (XI.18.) határozata
 7. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda magastető építésének forrásmódosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2009 (XI.18.) határozata
 8. Javaslat a Szilvásváradi Tábor bérbeadására
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2009 (XI.18.) határozata
 9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal takarítási szerződésének felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2009 (XI.18.) határozata
 10. Javaslat városszintű vagyonbiztosítás megkötésére
  A kiegészített határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2009 (XI.18.) határozata
 11. Javaslat számlavezető pénzintézet pályáztatására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2009 (XI.18.) határozata
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Rákóczi út 62. sz. alatti ingatlan helyiségeinek további hasznosítására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2009 (XI.18.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165-2/2009 (XI.18.) határozata
 13. Javaslat a következő előirányzat módosítást megalapozó döntésekre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2009 (XI.18.) határozata
 14. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatására beérkezett pályázatok elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 167/2009 (XI.18.) határozata
 15. Javaslat a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű cseréjére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 168/2009 (XI.18.) határozata
 16. Javaslat Füzesabony Város belterületén található 1377/24 hrsz-ú, a MÁV Zrt. Tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 169/2009 (XI.18.) határozata
 17. Tájékoztató a 2009. évi adóbevételek teljesüléséről
  A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
 18. Egyéb ügyek, indítványok
  Javaslat a HÉRA Alapítványhoz benyújtott áramdíj hátralék rendezéséhez nyújtott egyszeri támogatás által megítélt összegének 10% adomány befizetésére

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 170/2009 (XI.18.) határozata

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 171/2009 (XI.18.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 172/2009 (XI.18.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató