logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 6. Farkas István képviselő-testületi tag
 7. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 8. Kotán György képviselő-testületi tag
 9. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 10. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 2. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 3. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 4. Sipos Attila képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 5. Dr. Bocsi Józsefné ellátási csop.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési csop.vez.
 7. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 8. Antal Annamária közoktatási referens
 9. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 10. Dr. Poczok Szabolcs igazgatási ügyintéző
 11. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Pál Adrián a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetője
 3. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 4. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony Gazd. vez.
 5. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezető
 6. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vez.
 7. Tógyer Nándor SODEXO Magyarország Kft. regionális igazgató
 8. Dobrai Erzsébet SODEXO Magyarország Kft. képviseletében
 9. Kovács József Remondis Tisza Kft. ügyvezető

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2009.12.16.
Határozatok:
icon 173 - 189 / 2009 (XII.16.) (38.33 kB)
Rendeletek:
icon 39/2009 (XII.16.) (24 kB)
icon 40/2009 (XII.16.) (26.03 kB)
icon 41/2009 (XII.16.) (14.62 kB)
icon 42/2009 (XII.16.) (716.67 kB)
icon 43/2009 (XII.16.) (20.3 kB)
icon 44/2009 (XII.16.) (21.44 kB)
icon 45/2009 (XII.16.) (20.13 kB)
icon 46/2009 (XII.16.) (20.94 kB)
icon 47/2009 (XII.16.) (13.24 kB)
icon 48/2009 (XII.16.) (16.1 kB)

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testületet a tájékoztatót tudomásul veszi.
Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
A képviselő-testületet a tájékoztatót tudomásul veszi.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 39/2009 (XII.16.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.14.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 40/2009 (XII.16.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló 19/2004.(V.22.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezet A./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 41/2009 (XII.16.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetés címrendjéről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 42/2009 (XII.16.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 43/2009 (XII.16.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 41/2006.(XII.13.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezet A./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2009 (XII.16.) rendelete
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a Luxusadóról szóló 32/2005.(XII.18.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2009 (XII.16.) rendelete
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a Helyi Iparűzési adóról szóló 33/2003.(XII.11.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2009 (XII.16.) rendelete
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, a magánszemélyek Kommunális adójáról szóló 32/2003.(XII.11.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezet A./ változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2009 (XII.16.) rendelete
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009.(XII.16.) rendeletére, Füzesabony Sportpálya bérleti díjáról szóló 8/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2009 (XII.16.) rendelete
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 173/2009 (XII.16.) határozata
 12. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 174/2009 (XII.16.) határozata
 13. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal és Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodás módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 175/2009 (XII.16.) határozata
 14. Javaslat Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi rendezvény tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 176/2009 (XII.16.) határozata
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat fenntartásában működő Egészségügyi Központ és Szociális Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosítására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 177/2009 (XII.16.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 178/2009 (XII.16.) határozata
 16. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2010. évre vonatkozó finanszírozási tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 179/2009 (XII.16.) határozata
 17. Javaslat kötvény felhasználási ütemterv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 180/2009 (XII.16.) határozata
 18. Javaslat eszközvásárlásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 181/2009 (XII.16.) határozata
 19. Javaslat hozzájárulásra a MÁV Zrt. részére kerékpártároló létesítéséhez
  Laminé Antal Éva polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről.
  Megállapítja, hogy Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadja.
  A képviselő-testület az előterjesztést levette a napirendről.
 20. Javaslat a 2010. évi városi rendezvénytervre
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 182/2009 (XII.16.) határozata
 21. Egyeztetés a Városi Intézményi Központ Kollektív Szerződésében meghatározott juttatásokról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 183/2009 (XII.16.) határozata
 22. Javaslat az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 184/2009 (XII.16.) határozata
 23. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2010. évi városszintű vagyonbiztosítási szerződés megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 185/2009 (XII.16.) határozata
 24. Javaslat Füzesabony Város Képviselő-testületének 2010. I. félévi munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2010. évi I. félévi munkatervéről

  Az I. félévi munkatervet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 186/2009 (XII.16.) határozata
 25. Tájékoztató az FSC és a VTV Kft. 2010. évi felhasználandó támogatásának tervezetéről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 187/2009 (XII.16.) határozata
 26. Egyéb ügyek, indítványok
  Javaslat Füzesabony Sportcsarnok bérleti díjára

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 188/2009 (XII.16.) határozata

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 189/2009 (XII.16.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató