logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési csop.vez.
 5. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 6. Dr. Poczok Szabolcs igazgatási ügyintéző
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezető
 3. Valyon István Városi Intézményi Központ Füzesabony igazgató
 4. Mészáros Noémi Tímea Városi Intézményi Központ Füzesabony Gazd. vez.
 5. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezető
 6. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vez.
 7. Bánhegyi Tiborné Városi Intézményi Központ Füzesabony Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető
 8. Kovácsné Sári Enikő Városi Intézményi Központ Füzesabony Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető helyettes
 9. Nagy István Városi Intézményi Központ Füzesabony Általános Iskolák Intézményegység vezető
 10. Szeredi Andrásné Egészségügyi Központ képviseletében

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.02.10.
Határozatok:
icon 1 - 11 / 2010 (II.10.) (41.49 kB)
Rendeletek:
icon 1/2010 (II.10.) (24.77 kB)

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul vettei.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(II.10.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről /1. forduló/
  Laminé Antal Éva polgármester szavazásra bocsátja az elfogadott módosításokkal a 2010. évi költségvetés második fordulójára történő előterjesztését.
  Az elfogadott módosításokkal a 2010. évi költségvetés második fordulójára történő előterjesztésre vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2010 (II.10.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(II.10.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.14.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2010 (II.10.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal és a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratainak kiegészítésére
  Laminé Antal Éva polgármester szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot.
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2010 (II.10.) határozata

  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2010 (II.10.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének alapját képező célok meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2010 (II.10.) határozata
 5. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2010 (II.10.) határozata
 6. Javaslat az iskolatej programhoz való csatlakozásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2010 (II.10.) határozata
 7. Beszámoló a Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. működéséről

  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.

 8. Beszámoló a VIK Füzesabony tantárgyfelosztás tervezetének vizsgálatáról
  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.

 9. Tájékoztató folyamatban lévő építési beruházásokról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató