logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 12. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 13. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Kotán György képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János ügyfélszolgálati és igazgatási irodavez.
 5. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 6. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 7. Dr. Pápai Ákos ügyintéző
 8. Bakos Zsoltné ügyintéző
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Pál Adrián r.őrnagy Füzesabonyi Rendőrkapitányság részéről,
 3. Vasas László Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vez.,
 4. Böszörményi János Globál-Sansz Kft. vezetője,
 5. Újváriné Kladiva Mária VIK Könyvtár részéről,
 6. Hartmann Györgyné VIK Füzesabony Gazd. Ir. vezető.

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2008.12.17.
Határozatok:
icon 154 - 172 / 2008 (XII.17.) (71.1 kB)
Rendeletek:
icon 31/2008 (XII.17.) (1001.83 kB)
icon 32/2008 (XII.17.) (598.13 kB)
icon 33/2008 (XII.17.) (19.72 kB)
icon 34/2008 (XII.17.) (23.63 kB)
icon 35/2008 (XII.17.) (38.59 kB)
icon 36/2008 (XII.17.) (29.27 kB)
icon 37/2008 (XII.17.) (139.98 kB)

Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről
A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul vettei.
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …./2008.(XII.17.) rendeletére a költségvetési előirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2008 (XII.17.) rendelete

  Az ülésről távozik Csepregi Gábor önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 11 fő.

 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …./2008.(XII.17.) rendeletére az önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendjére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2008 (XII.17.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …./2008.(XII.17.) rendeletére, a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2008 (XII.17.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …./2008.(XII.17.) rendeletére A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezet B./ változatát a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2008 (XII.17.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …/2008.(XII.17.) rendeletére a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 32/2003.(XII.11.) rendeletének (Ör) módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2008 (XII.17.) határozata
  A rendelet tervezet A./ változatát a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2008 (XII.17.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …./2008.(XII.17.) rendeletére a Helyi Iparűzési adóról szóló 33/2003.(XII.11.) rendelet (Ör) módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2008 (XII.17.) rendelete

  Az ülésre visszaérkezik Csepregi Gábor önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.


 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló …/2008.(XII.17.) rendeletére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2008 (XII.17.) rendelete
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 3/1991.(III.26.) rendelete SZMSZ 2. sz. függelékének Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítására, illetve kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2008 (XII.17.) határozata

  Az ülésre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.


 9. Javaslat kötvény felhasználási ütemtervre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2008 (XII.17.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2009. évi vagyonbiztosítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2008 (XII.17.) határozata
 11. Javaslat a városi Piaccsarnok üzemeltetésének és fenntartásának átadására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2008 (XII.17.) határozata
 12. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. támogatására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2008 (XII.17.) határozata
 13. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2008 (XII.17.) határozata
 14. Javaslat a Széchenyi István Általános Iskolában kialakítandó melegítő konyha és étkező megvalósítására
  A határozati javaslat nyilvános részét a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2008 (XII.17.) határozata
 15. Javaslat a Széchenyi István Általános Iskola belső udvar csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére
  A határozati javaslat nyilvános részét a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2008 (XII.17.) határozata
 16. Javaslat Füzesabony Városban létesítendő parkolók tervezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2008 (XII.17.) határozata
 17. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. I. félévi munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2009. I. féléves munkatervéről
  A 2009. I. félévi munkatervet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2008 (XII.17.) határozata
 18. Javaslat a Városi Intézményi Központ Kollektív Szerződésében meghatározott juttatásokra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2008 (XII.17.) határozata
 19. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2008 (XII.17.) határozata

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 167/2008 (XII.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 168/2008 (XII.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 169/2008 (XII.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 170/2008 (XII.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 171/2008 (XII.17.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 172/2008 (XII.17.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató