logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Szabó József képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dr. Antal János jogi és igazgatási irodavezető
 5. Dudás Lászlóné mb. gazdálkodási irodavezető
 6. Juhászné Kovács Kornélia ügyintéző
 7. Dr. Bocsi Józsefné ügyintéző
 8. Dr. Poczok Szabolcs ügyintéző
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 2. Dr. Pál Adrián a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője
 3. Kovács Miklós a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott rendészeti igazgatója
 4. Hartmann Györgyné a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezetője
 5. Valyon István VIK Füzesabony igazgatója
 6. Mészáros Noémi VIK Füzesabony képviseletében

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2009.03.25.
Határozatok:
icon 41 - 53 / 2009 (III.25.) (36.2 kB)
Rendeletek:
icon 12/2009 (III.25.) (19.46 kB)

 1. Beszámoló Füzesabony Város közbiztonságának helyzetéről
  A beszámolót a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 41/2009 (III.25.) határozata

  Az ülésre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.


 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának …/2009.(III.25.) rendeletére a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és folyósítás rendjéről szóló 9/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2009 (III.25.) rendelete
 3. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslat A./ változazát a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 42/2009 (III.25.) határozata
 4. Javaslat a VIK Általános Iskolák Intézményegységében bevezetésre kerülő emelt szintű nyelvoktatásra
  A határozati javaslat A./ változazát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 43/2009 (III.25.) határozata
 5. Javaslat a VIK Könyvtár Oktatási és Kulturális Minisztérium „Felzárkóztató Pályázatán” való részvételére
  A határozati javaslat A./ változazát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2009 (III.25.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2009 (III.25.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési Tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2009 (III.25.) határozata
 8. Javaslat a VIK Füzesabony létszámcsökkentésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2009 (III.25.) határozata
 9. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2009 (III.25.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évi üzleti tervére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 49/2009 (III.25.) határozata
 11. Javaslat Füzesabony Rákóczi út 42. szám alatti társasház 2009. évi közös költsége
  A határozati javaslat A./ változazát a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 50/2009 (III.25.) határozata
 12. Javaslat a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet pályázati kiírás keretében a telepi Hétszínvirág Óvoda tetőszerkezetének felújítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 51/2009 (III.25.) határozata
 13. Egyéb ügyek, indítványok
  Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. használatában lévő gépjárművek elidegenítésre kijelölése

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 52/2009 (III.25.) határozata
  Javaslat Füzesabony Városközpont megvalósításáról szóló döntés elhalasztására
  A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 53/2009 (III.25.) határozata

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató