logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(IV.28.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről
  2009. éves beszámoló

  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(IV.28.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosítására
  2005., 2006., 2007., 2008., 2009. évi pénzmaradvány elszámolás

  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratának módosítására
  Mezőszemere Község oktatási társulási kezdeményezése
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat elkülönített alszámla megnyitására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Mezőkövesd támogatási kérelme
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabályszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Orgona úti hulladékszállításra vonatkozó javaslat
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Füzesabonyi Rendőrkapitányság kérelme körzeti megbízott létesítési feltételeinek teljesítésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a KÖZOP Füzesabonyt elkerülő útszakasz projektjavaslat pályázatírójának megbízásához szükséges forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Művelődési Ház vizesblokk átalakítása, felújítása
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Teleki Blanka Általános Iskola technika terem és számítástechnika terem kialakítása
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. A Városi Intézményi Központ Füzesabony, forrásigény felújítási munkák elvégzésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Műfüves pálya hiányosságok
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út városközpont kialakítása, I. és IV. ütem műalkotásai kivitelezésének megkezdésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. részére kátyúzási munkák elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Tájékoztató folyamatban lévő építési beruházásokról
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat Füzesabony fedett buszvárók építéséhez forrás kiegészítésre
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat Zrínyi út 21. sz. Napköziotthon átalakítása, felújítása Rendezvények Házává
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat közösségi úszómedence létesítéséhez forrás kiegészítésre
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat mozi épület konferencia teremmé történő átalakításához forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat Turul út 2., 2/a. régi orvosi rendelők bontásának, forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a Széchenyi István Általános Iskola iskolaudvar felszíni vízelvezetés munkáihoz forrás kiegészítésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat a Kerecsendi út /telepi temető előtt/ parkolók kialakításához forrás kiegészítésre
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Tájékoztató a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzéssel kiegészített Pedagógiai Programjáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 27. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában 8 évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 28. Javaslat az Ifjúsági Park és a játszótér őrzésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat a táborozást támogató pályázat kiírására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Javaslat a Szociális Központ vezetői állásának pályázati kiírására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 31. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottsága lemondott tagjainak pótlására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés tartható az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 32. Javaslat szociális lakásvásárlás lebonyolítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 33. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Társulási Tanács Társulási ülésén (2010.02.22.) elfogadottak jóváhagyására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 34. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
 35. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására a Remondis Tisza Kft. által indított fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 36. Javaslat Városi Intézményi Központ Füzesabony létszámcsökkentésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 37. Beszámoló a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Kohári Péter Rendőrkapitányság vezető
  Előterjesztés: írásban
 38. Városi Televíziózást Segítő Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 39. Összefoglaló 2009. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 40. 2010. évi ellenőrzés tapasztalatai
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 41. Számvevőszéki jelentés Füzesabony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 42. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 43. Javaslat a Füzesabonyi Hírmondó szerkesztőbizottsági elnök tagságának felülvizsgálatára
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 44. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyintézési határidejére vonatkozóan
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 45. Egyéb ügyek, indítványok

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató