logo     

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről
  2009. éves beszámoló

  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosítására
  2005., 2006., 2007., 2008., 2009. évi pénzmaradvány elszámolás

  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(III.02.) rendelet módosításáról
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 4. számú mellékletének módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet, Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzatának 13/1995. (XI.28.) rendeletének és Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat 33/2006.(X.11.) rendeletének módosítására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 20/2009.(IV.29.) rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzatának 33/2009.(IX.2.) a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságainak képviselő tagjai, elnökei bizottsági tagságának felülvizsgálatára
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Hírmondó szerkesztőbizottsági elnök tagságának felülvizsgálatára
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város köztemetőinek üzemeltetésére pályázat kiírására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 2010. évi ellenőrzés tapasztalatainak megvitatására, illetve fegyelmi eljárás indítására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 12. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratának módosítására
  Mezőszemere Község oktatási társulási kezdeményezése

  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat elkülönített alszámla megnyitására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabályszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat műfüves pálya hiányosságok megvizsgálására
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában 8 évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésére
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Tájékoztató a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola 8 évfolyamos gimnáziumi képzéssel kiegészített Pedagógiai Programjáról
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a táborozást támogató pályázat kiírására
  Előadó: Farkas István MOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Szociális Központ vezetői állásának pályázati kiírására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottsága lemondott tagjainak pótlására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 22. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Társulási Tanács Társulási ülésén (2010.02.22.) elfogadottak jóváhagyására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására a Remondis Tisza Kft. által indított fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban
  Előadó: Miriszlai Miklós PB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat Városi Intézményi Központ Füzesabony létszámcsökkentésére
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Beszámoló a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2009. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Kohári Péter Rendőrkapitányság vezető
  Előterjesztés: írásban
 27. Városi Televíziózást Segítő Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 28. Összefoglaló 2009. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat Számvevőszéki jelentés megtárgyalására Füzesabony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Egyéb ügyek, indítványok

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató