logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester


Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(IV.28.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről
  2009. éves beszámoló

  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(IV.28.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosítására 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. évi pénzmaradvány elszámolás
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2009. (XII.16.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított rendelet 1.sz. mellékletének módosítására
  Előadó: Atkári Lajos SZISB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat elkülönített alszámla megnyitására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabályszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Orgona úti hulladékszállításra vonatkozó javaslat
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Füzesabonyi Rendőrkapitányság kérelme körzeti megbízott létesítési feltételeinek teljesítésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a KÖZOP Füzesabonyt elkerülő útszakasz projektjavaslat pályázatírójának megbízásához szükséges forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Művelődési Ház vizesblokk átalakítása, felújítása
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út városközpont kialakítása, I. és IV. ütem műalkotásai kivitelezésének megkezdésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. részére kátyúzási munkák elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony fedett buszvárók építéséhez forrás kiegészítésre
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Zrínyi út 21. sz. Napköziotthon átalakítása, a működés feltételeinek biztosítása
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat mozi épület konferencia teremmé történő átalakításához forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Turul út 2., 2/a. régi orvosi rendelők bontásának, forrás biztosítására
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Széchenyi István Általános Iskola iskolaudvar felszíni vízelvezetés munkáihoz forrás kiegészítésére
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Kerecsendi út /telepi temető előtt/ parkolók kialakításához forrás kiegészítésre
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Szociális Központ vezetői állásának pályázati kiírására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottsága lemondott tagjainak pótlására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülés tartható az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 20. Javaslat szociális lakásvásárlás lebonyolítására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Társulási Tanács Társulási ülésén (2010.02.22.) elfogadottak jóváhagyására
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 22. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat Városi Intézményi Központ Füzesabony létszámcsökkentésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 24. Tájékoztató folyamatban lévő építési beruházásokról
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Tájékoztató a KEOP-2009-5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, és a TIOP-3.3.1.A-10/1 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtése: akadálymentesítés pályázati kiírásokkal kapcsolatban
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 26. Városi Televíziózást Segítő Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 27. Összefoglaló 2009. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 28. 2010. évi ellenőrzés tapasztalatai
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 29. Számvevőszéki jelentés Füzesabony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 30. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolója
  Előadó: Kotán György VB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. II. féléves munkatervére
  Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságainak 2010. II. féléves munkatervéről

  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 32. Előirányzat módosítás a Trianoni emlékmű járdaépítéséhez
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 33. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út 42. sz. közös költség kifizetésére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 34. Javaslat plébánia felújítás támogatás kérelmére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 35. Javaslat FÜV Kft. kérelmére
  Előadó: Laminé Antal Éva polgármester
  Előterjesztés: írásban
 36. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyintézési határidejére vonatkozóan
  Előadó: Dr. Kovács Csaba jegyző
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 37. Egyéb ügyek, indítványok

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató