logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 7. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 8. Farkas István képviselő-testületi tag
 9. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 10. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 11. Kotán György képviselő-testületi tag
 12. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 13. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 14. Szabó József képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési csop.vez.
 5. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 6. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási mb. irodavezető
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Dr. Kohári Péter a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 3. Valyon István VIK Füzesabony igazgatója
 4. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony gazd.vez.
 5. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezetője
 6. Boda Miklós a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezetője
 7. Bánhegyi Tiborné VIK Füzesabony Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezetője
 8. Kovácsné Sári Enikő VIK Füzesabony Óvodák és Bölcsődék Intézményegység vezető helyettese
 9. Nagy István VIK Általános Iskolák Intézményegység vezetője
 10. Szeredi Andrásné Egészségügyi Központ képviseletében

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.03.02.
Határozatok:
icon 12 - 24 / 2010 (III.02.) (46.37 kB)
Rendeletek:
icon 2/2010 (III.02.) (993.27 kB)
icon 3/2010 (III.02.) (769.38 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(III.02.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2010 (III.02.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(III.02.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
  A képviselő-testület Atkári Lajos és Kotán György képviselők javaslatára a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2010 (III.02.) határozata

  A képviselő-testület a Rendezvények házára vonatkozó javaslatot, miszerint 2010. évben ne valósuljon meg - az alábbi név szerinti szavazással - 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal elfogadta.
  Laminé Antal Éva
  nem
  Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné nem

  Gál Tibor igen
  Atkári Lajos nem

  Kádas Imre igen
  Balsai Tamás igen
  Kotán György nem
  Bíró Imre igen

  Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor igen

  Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen
  Szabó József nem

  A képviselő-testület a javaslatot, miszerint a település rehabilitáció 2010-ben ne valósuljon meg, illetve 15.000 eFt-ot határozzanak meg a költségvetésben a tervezési költségek kifizetésére - az alábbi név szerinti szavazással - 8 igen szavazattal, 6 nem szavazattal elfogadta.
  Laminé Antal Éva
  nem
  Farkas István igen
  Dr. Bartos Lászlóné nem

  Gál Tibor igen
  Atkári Lajos nem

  Kádas Imre igen
  Balsai Tamás igen
  Kotán György nem
  Bíró Imre igen

  Miriszlai Miklós igen
  Csepregi Gábor nem

  Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen
  Szabó József nem

  A képviselő-testület a közösségi úszómedencére vonatkozó javaslatot, miszerint 2010. évben ne valósuljon meg - az alábbi név szerinti szavazással - 6 igen szavazattal, 8 nem szavazattal elutasította.
  Laminé Antal Éva
  nem
  Farkas István nem
  Dr. Bartos Lászlóné nem

  Gál Tibor igen
  Atkári Lajos nem

  Kádas Imre igen
  Balsai Tamás igen
  Kotán György nem
  Bíró Imre igen

  Miriszlai Miklós nem
  Csepregi Gábor nem

  Sipos Attila igen
  Eperjesi László igen
  Szabó József nem

  A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2010 (III.02.) rendelete
 3. Javaslat Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2010 (III.02.) határozata
 4. Javaslat 2010. Közbeszerzési terv elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2010 (III.02.) határozata
 5. Javaslat a következő előirányzat módosítást megalapozó szükséges döntésekre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2010 (III.02.) határozata
 6. Javaslat forráshiány finanszírozásának módjára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2010 (III.02.) határozata

  Az ülésről távozik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

 7. Javaslat Füzesabony autóbusz állomás áttervezésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2010 (III.02.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

 8. Javaslat „Települési lakókörnyezet, arculat javítása” pályázati kiírás keretében Füzesabony fásítás önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2010 (III.02.) határozata
 9. Javaslat KÖZOP kiemelt projekt előkészítési konstrukció keretében „Füzesabonyt elkerülő útszakasz” projektjavaslatának benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2010 (III.02.) határozata

  Az ülésről távozik Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester, a jelenlévő önkormányzati képviselők száma 13 fő.

 10. Javaslat a TIOP-1.1.1/07/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázat beadására és alszámla nyitására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2010 (III.02.) határozata
 11. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda magastető építésének forrásmódosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2010 (III.02.) határozata
 12. Javaslat „Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása” című pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2010 (III.02.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester, a jelenlévő önkormányzati képviselők száma 14 fő.

 13. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata és Szihalom közötti megállapodásra Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút tervezéséről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2010 (III.02.) határozata
 14. Javaslat a Czeglédi és Társa Ügyvédi Iroda felhatalmazására DUTI-SCHOLA ügyben való képviseletre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2010 (III.02.) határozata

  Az ülésről távozik Miriszlai Miklós önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.

 15. Tájékoztató a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának üléséről

  Az ülésre visszaérkezik Miriszlai Miklós önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató