logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Farkas István képviselő-testületi tag
 7. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 8. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 9. Kotán György képviselő-testületi tag
 10. Sipos Attila képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 2. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 3. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 4. Szabó József képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási mb. irodavezető
 4. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Boda Miklós a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezetője

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.04.09.
Határozatok:
icon 27 - 28 / 2010 (IV.09.) (22.27 kB)
Rendeletek:
-

 1. Javaslat vis maior támogatás igénylésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2010 (IV.09.) határozata
 2. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. többletigényére hóeltakarítás miatt
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2010 (IV.09.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató