logo     

Bevezető

Heves délkeleti részén, a Hevesi síkon Egertől légvonalban 20 km-re elhelyezkedő város, közlekedési csomópont. A települést keleten az Eger, nyugaton a Laskó-patak határolja.

Heves megyének egy - kis városát szeretnénk bemutatni. Településünk a fővárostól alig több, mint 100 km-re fekszik, vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Összekötő kapocs az ország s a szűkebb régió minden tájegysége felé.

 

Füzesabony

 

A kisváros neve Füzesabony. Elég egy földrajzi térképre rápillantani, a szemlélődőnek máris szembetűnhet Füzesabony igen kedvező földrajzi elhelyezkedése. Útvonalak kereszteződésében fekszik az Alföld északi peremén, hatalmas áruforgalmat bonyolít le vasúton és közúton minden égtáj felé. 50 km-es körzeten belül elérhetőek innen a megye városai - a minden tekintetben központi szerepkörű megyeszékhely, Eger - az utóbbi években egyre inkább víziparadicsommá váló Tisza-tó, a "rónaság pusztamúzeuma" a Hortobágyi Nemzeti Park. A hegyek szerelmeseinek a Bükk és a Mátra jelenthet kellemes kikapcsolódást ígérő úticélpontot, mely páratlan növény- és állatvilágával, kiépült szolgáltatói hálózatával várja a pihenni, szórakozni vágyókat.

Füzesabony a természeti értékek közelsége, optimális földrajzi helyzete mellett más előnyökkel is rendelkezik: kedvező, szabad kapacitású munkaerő-piaci lehetőségek, szabad, beépíthető területek, befektetői igények infrastrukturális szolgálata jellemzi a várost. E hármas szempont jó ok arra, hogy részletesebben megismerkedjünk a kisvárossal.


Füzesabony címeréről, és népi szólásairól

Füzesabony címer

Füzesabony legrégebbi, első ismert pecsétje 1744-ből származik. A pecsét egy élével lefelé fekvő ekevasat, a Napot sugaraival, s fölötte egy kalászt ábrázol. A körirata: FÜZES-ABANY 1744. Az Abany szó valószínűleg a 11. századig vezethető vissza, mikor a vidéket a kabar törzsbeli Aba nemzetség uralta. 1861-es ismert pecséten már FÜZES-ABONY felirat olvasható. 1901-től írják a település nevét egybe: FÜZESABONY.

Füzesabony város címere az 1744-es és az 1901-es pecsét felhasználásával készült. A címer ábrázolása: alul kerekített oldalú háromszög alakú pajzs, felső kék mezejében 16 sugarú, lebegő, kerek aranyszínű, mosolygó nap. A zöld, alsó mezőben legyezőszerűen szétterülő hét darab aranyszínű bimbós fűzfavessző áll. A címert Kovács Vilmos budapesti grafikusművész készítette a Városi Tanács felkérésére, mely 1989. március 1-jétől, a várossá avatás napjától a település hivatalos címere.

A címerben szereplő alakzatok, valamint a címer kék-zöld színei a természeti tényezők fontosságára utalnak. A település gazdasági életét évszázadokon keresztül a mezőgazdaság dominanciája jellemezte. Az Alföld északi részének természeti szélsőségektől mentes régiója optimális körülményeket biztosított a földből élő őseink számára.

A Laskó és az Eger-patak ártéri területén jellegzetes növény volt a fűz, mely a település minősítő formájú névadója is lett. Több magyar település neve előtt vagy után ott szerepel a füzes megkülönböztető elő - ill. utójelző: Füzesgyarmat, Füzesér, Rábafüzes, Füzér stb.

A kék ég a mosolygó Nappal, valamint a föld termékenységét, növényi gazdagságát szimbolizáló zöld szín együttesen jelentik a kedvező természeti adottságokat, a naturális elemek idilli összhangját, elválaszthatatlanságát, melyet a rügyező hét fűzfavessző tesz teljesen egyedivé.

A település nevéhez, múltbeli életéhez, munkájához, történéseihez szólások, szóláshasonlatok is kötődnek. Ezek csak szűkebb körben ismertek, és országos jellegűvé nem váltak. Az alábbiak sem igen terjedtek túl a helység illetőleg Heves megye határán: Olyan vastag, mint az abonyi lepény. - Leült, mint az abonyi kenyér a levesbe (arra az emberre, asszonyra mondták, aki nagyon megfáradt, és sokáig pihen egy helyen). Ismeretes ez a szólásforma is: Majd meggyógyul, ha bíró leszel Abonyon.

Gazdaságtörténeti vetületében is valóság magja van azoknak a szólásformáknak, amelyeket a régi füzesabonyi emberek is a harangok "szájába" adtak. Az abonyi harang ugyanis ezt hirdette a falu népének: Dombos kenyér, jó kenyér. Tiszta búza, jó kenyér. A besenyőtelki és dormándi harangok meg ezt felelték rá: Akárminő csak legyék!


Városi elismerésben részesültek


Díszpolgárok:

 • 2000  Dr. Szabó János
 • 2002  Dr. Bocsi József, Dr. Pápai Sándor
 • 2004  Tuza Antal
 • 2007  Tassy József
 • 2008  Bocsi Imre
 • 2011  Dr. Czuriga István, Fecske László, Blahó István, Dr. Belon Gellért
 • 2013  Engel Tibor, Márton János
 • 2015  Dr. Márton Miklós
 • 2017  Dr. Weisz Zoltán, Holczreiter Sándor (posztumusz)

 

Pro Urbe díjazottak:

 • 2001  Blahó Istvánné, Jakab Rudolfné
 • 2002  Csanálosi József, Farkas Károlyné
 • 2003  Sziklai János, Zay Béla
 • 2004  Atkári Lajos, Eperjesi László
 • 2005  Bartus Zsigmond, Guti Zoltán
 • 2006  Kremzer Imre, Valyon István
 • 2007  Trojan Marian Jozef, Tasi Imre, Koczka István
 • 2008  Perge András, Józsa Ferenc
 • 2011  Jeszenszky Istvánné, Págyorné Csanády Katalin
 • 2012  Juhász László, Bernáth László
 • 2013  Gáspár Mária, Dr. Mann László
 • 2015  Dr. Pásztor József, Garamhegyi Gábor, Hajnal Gyula
 • 2016  Dr. Gál István, Tóth-Zele József
 • 2017  Szoviár Jánosné
 • 2018  Horváth Tibor, Szabó János
 • 2021  Nagyné Váradi Anna, Juhász Sándor
 • 2022  Atkári Lajosné, Fejes Róbert, Petővári József
 • 2023  Dr. Kalina József, Szabó Sándor

 

A KULTÚRÁÉRT-DÍJ díjazottjai:

 • 2013  Cantando Kórus
 • 2014  Rátkai István
 • 2015  Sike Károlyné
 • 2016  Skorcze Flóriánné
 • 2017  Nagyné Rózsa Zsuzsanna
 • 2018  Rozmaring Népdalkör
 • 2019  Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /Zeneiskola/
 • 2021  Nagy Mária Irén, Rauszné Urhegyi Aranka
 • 2022  dr. Török József
 • 2024  Fejes Mária Ildikó

 


A város ipara

Füzesabony alapvetően mezőgazdasági terület, ahol az ipar szerepe nem jelentős. Ipari feldolgozásra alkalmas nyersanyagban szegény területnek minősíthető. Ennek ellenére az iparszerkezeten belül a nyersanyagokat feldolgozó ipar a domináns.

Az ipar legnagyobb százalékát a fémfeldolgozó (70,1%) ipar teszi ki, nevezetesen a PIKOPACK Rt. A cég fémből készült csomagolószerek (acél- és fémdobozok, tubusok, koronazárak stb.) gyártásával foglalkozik. Termékeit országosan, sőt országhatáron túl is forgalmazza. Ez a gyár a MÁV mellett a környék legnagyobb foglalkoztatója, évente 650 fő dolgozik a cégnél.

A város másik nagy gyára (16,6%), a működését 2000-ben megkezdő DUROPACK Csomagolóeszköz Gyártó és Feldolgozó Kft, amely díszdobozok és élelmiszercsomagoló termékek gyártásával foglalkozik. Ez a beruházás volt az elmúlt évek egyik legnagyobbika a városban, ami jelentősen növelte a város ipari kapacitását, és új munkahelyeket teremtett.

Nem túl jelentős, de még mindig számottevőnek mondható a kavicsbányászat (5,6%).

Ez az egyetlen iparág, ami kilóg a feldolgozó iparágak sorából, egyedül képviselve a város bányászatát. Új színfolt a városban, a térség egyik legmodernebb gyára a Fenstherm Kft üzeme, ahol modern nyílászáró szerkezeteket állítanak elő (2,6 %).

A településen található, a hazai mezőgazdasági termeltetést - beleértve a vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, gép- és gépalkatrész ellátást és szaktanácsadást - alapvetően meghatározó két országos hálózattal rendelkező cég, a nádudvari székhelyű KITE-nek és a bábolnai IKR-nek is egy kihelyezett raktára.


Mezőgazdaság

A település mezőgazdasági jellegű volt a történelem során, ezt az utóbbi évtizedek ipari foglalkoztatottsága valamelyest csökkentette, de ennek ellenére elmondható, hogy Füzesabonyban és környékén a mezőgazdaság domináns gazdasági ágazat. A város összterülete 3954 ha. Ebből viszonylag nagy rész 3810 ha mezőgazdaságilag művelt területként van nyilvántartva.

A térség mezőgazdasági potenciálja a termőterület talajadottságai szempontjából közepesnek mondható. Talajai részben csernozjom, részben barna erdőtalajok, de gyakoriak az agyagon képződött réti talajok is.

Elsősorban a növénytermesztési ágazat jelentős. Művelési ágak közül a szántóföldi növénytermesztés (89%), azon belül is a kalászosok (60%) dominálnak. Ezen kívül jelentősnek mondható a gyep (7,5%) és az erdő (3%) területe. A zöldség- és gyümölcstermesztés (0.5%) számára nem igazán ideálisak a környezeti feltételek, másrészt ezeknek a művelési ágaknak nincs jelentős hagyománya a városban és környékén.

Az állattenyésztési ágazaton belül a szarvasmarha-állomány aránya (70%) kiemelkedően magas. A természeti adottságok kedveznének a tömegtakarmányt, illetve abraktakarmányt fogyasztó fajtáknak, de a térségben az állattenyésztés növekedését nem ezek a tényezők, hanem a piaci bizonytalanság és az alacsony jövedelmezőség korlátozza.


Sport

Füzesabony város sportéletében a legjelentősebb szerepet az FSC tölti be, amely jelenleg öt szakosztállyal működik:

 1. A város legsikeresebb csapata a női kéziseké, amely többnyire az NB II-ben szerepel, de a 2005/2006-os szezonban hat év után újra kivívták az NBI/B-ben való szereplés jogát.
 2. A férfi kézilabdások korábban stabil tagjai voltak az NB II-es küzdelmeknek, de sajnos az utolsó szezonban kiestek, így a következő évadban a megyei küzdelmekben méretik meg magukat.
 3. A labdarúgó csapat jelenleg a megyei I. osztály középmezőnyében vitézkedik, de a '90-es évek közepén szép eredményeket ért el az NB III-ban is. Sőt, volt olyan év, amikor az NB II-be való feljutásra is esélyesek voltak a füzesabonyi focisták.
 4. Az FSC másik, évek óta sikeresen szereplő szakosztálya a sakkozóké, a 2005/06-os bajnokságban az NB II-es küzdelmeket megnyerték. Jövőre ők is egy osztállyal feljebb lépnek.
 5. Ötödik szakosztályként csatlakozott a nemrég alakult, a Magyar Darts Szöveteségbe is bejegyzett darts csapat.

Az FSC-n kívül is akadnak más sportegyesületek is városunkban, közülük kiemelkedik a Yamato SE kyokusin karate club és a Füzes Táncklub.

Tömegsport rendezvények közül említést érdemel az évente kétszer megrendezésre kerülő Fut Abony elnevezésű futóverseny, amely minden évben megmozgatja a várost és a környező településeket.

Nagy érdeklődésre tart számot a városi kispályás labdarúgó bajnokság is, amelyben minden évben tíznél több csapat nevez be.

A városban több sportlétesítmény is lehetőséget nyújt a mozogni vágyóknak: a labdarúgópálya körüli salakos futópálya, a Teleki Blanka Általános Iskolánál található sportcsarnok, a Remenyik Zsigmond Gimnázium udvarán és a Széchenyi István Általános Iskolánál is van egy egy-egy betonozott kézilabda- és kosárlabdapálya.
A 2014-ben megválasztott városvezetés új szemléletének mottója: Füzesabony város, ami összeköt. Kiemelt cél, hogy közösségi programokkal, rendezvényekkel, megemlékezésekkel segítse az itt élőkben, hogy közösséghez tartozni jó. Jó, hiszen ezek az élmények, ismeretek erősítik az identitás tudatot, a közös gyökerek kötnek össze bennünket, itt élőket. Füzesabony Város Önkormányzata 4 alkalommal pályázott sikeresen az Agrárminisztérium, korábban Földművelésügyi Minisztérium - Hungarikum pályázatára. A felhívás hozta létre, hogy megalakult a városban az Értéktár Bizottság, elindult a település értékeinek összegyűjtése, mely azóta is folyamatos.

Füzesabony Értékei: icon fuzesabony_ertekei.pdf

Statisztikai adatok


Füzesabony város állandó lakosságának korösszetétele:

Év (jan. 1.) 
0-13 év 
14-17 év 
18-59 év 
60- év  
Összesen 
2001 1.277 407 5.095 1.661 8.440
2002 1.255 416 5.109 1.650 8.430
2003 1.235 414 5.100 1.686 8.435
2004 1.200 415 5.087 1.674 8.376
2005 1.212 389 5.095 1.697 8.393
2006 1.203 387 5.130 1.680 8.400
2007 1.159 395 5.082 1.689 8.325
2008 1.121 380 5.041 1.692 8.234
2009 1.105 399 4.976 1.686 8.166
2010 1.073 405 4.944 1.724 8.146
2011 1.048 382 4.870 1.766 8.066
2012 1.024 364 4.852 1.802 8.042
2013 1.021 341 4.828 1.816 8.006
2014 992 326 4.763 1.857 7.938
2015 978 317 4.713 1.898 7.906
2016 967 316 4.614 1.957 7.854
2017 978 301 4.510 2.017 7.806
2018 982 292 4.467 2.025 7.766
2019 965 295 4.423 2.046 7.729
2020 952 301 4.347 2.093 7.693
2021 963 287 4.302 2.095 7.647
2022 974 273 4.241 2.010 7.498
2023 999 259 4.170 2.008 7.436Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató