logo     

Mezőgazdaság

A település mezőgazdasági jellegű volt a történelem során, ezt az utóbbi évtizedek ipari foglalkoztatottsága valamelyest csökkentette, de ennek ellenére elmondható, hogy Füzesabonyban és környékén a mezőgazdaság domináns gazdasági ágazat. A város összterülete 3954 ha. Ebből viszonylag nagy rész 3810 ha mezőgazdaságilag művelt területként van nyilvántartva.

A térség mezőgazdasági potenciálja a termőterület talajadottságai szempontjából közepesnek mondható. Talajai részben csernozjom, részben barna erdőtalajok, de gyakoriak az agyagon képződött réti talajok is.

Elsősorban a növénytermesztési ágazat jelentős. Művelési ágak közül a szántóföldi növénytermesztés (89%), azon belül is a kalászosok (60%) dominálnak. Ezen kívül jelentősnek mondható a gyep (7,5%) és az erdő (3%) területe. A zöldség- és gyümölcstermesztés (0.5%) számára nem igazán ideálisak a környezeti feltételek, másrészt ezeknek a művelési ágaknak nincs jelentős hagyománya a városban és környékén.

Az állattenyésztési ágazaton belül a szarvasmarha-állomány aránya (70%) kiemelkedően magas. A természeti adottságok kedveznének a tömegtakarmányt, illetve abraktakarmányt fogyasztó fajtáknak, de a térségben az állattenyésztés növekedését nem ezek a tényezők, hanem a piaci bizonytalanság és az alacsony jövedelmezőség korlátozza.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató