logo     

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(X.27.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatairól szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 3/1991.(III.26.) rendelete (SZMSZ) 2. sz. függelékének - Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje - módosítására, illetve kiegészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Mór Csaba r.alezredes úr Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezéséhez szükséges támogató véleményre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út 42. sz. társasház közös költség fizetésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Szociális Központ ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabony, Szihalmi úton kialakított buszmegálló többletköltségeihez forrás biztosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabony, Mezőtárkányi úton kialakított buszmegálló többletköltségeihez forrás biztosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Garancia Út Kft-vel kötött szerződés kifizetéséhez pótlólagos forrásbiztosításra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat üres álláshelyek betöltésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony külterületén - Pusztaszikszón - élő gyermekek nevelési-oktatási intézménybe történő szállítására
  Előadó:
  Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Laminé Antal Éva jutalom
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat független könyvvizsgáló felkérésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat az Állami Számvevői jelentés kapcsán készített intézkedési terv jóváhagyására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatti orvosi rendelők bontására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út (városközpont) integrált funkcióbővítő fejlesztésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a PCP Zöldenergia Zrt-nek
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat fogorvosi szék beszerzése érdekében előirányzat módosítás megerősítésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat az ÉMÁSZ közvilágítási villamos energia ajánlat elfogadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Javaslat a FÜV Kft-nek adott 2.000 eFt megerősítésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. Szerződések (Dr. Gordos, Dr. Megyesi, Márkus János) összefoglalása, felmondási lehetőségek
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 28. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságába új tag megbízására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szociális Központ intézményvezetői állásra pályázat kiírására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Javaslat a FÜV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzati Adóhatóságnál adómérséklés engedélyezésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 32. Javaslat a 6M273/2010. szám alatti munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapításával kapcsolatban
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése alapján. /
 33. Tájékoztató folyamatban és függőben lévő beruházásokról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 34. Tájékoztató az ÁROP-1.A.2/A-2008-0154 azonosító jelű, „Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című projektről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 35. Tájékoztató az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001 azonosító jelű, „Alapszintű járóbeteg szakellátás biztosítása a Füzesabonyi Egészségügyi Központban” című projektről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 36. Egyéb ügyek, indítványok

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2010.10.27. (13.24 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató