logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(XI.09.) rendeletére az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.2.) rendeletének 2010. évi háromnegyed éves beszámolójára
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(XI.09.) rendeletére az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező 13/1995.(V.9.) rendelet - Hatásköri lista - módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 2. sz. mellékletének módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat - a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában - nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály kialakításának előkészítésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola szakképző évfolyamainak szervezési feltételeire
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat - a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában – új szakképzések bevezetésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület 2011. évi támogatására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívására, illetve az új tagok megválasztására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat előzetes hozzájáruló nyilatkozat megadására a füzesabonyi 2. számú fogorvosi körzet praxis jogával kapcsolatban
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat létszámcsökkentésre
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola technika terem és számítástechnika terem kialakítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0011 számú pályázat önrészének biztosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a telepi sportpályán található műfüves futsal és teniszpálya ki nem fizetett költségére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt található Művelődési Ház és volt ÁMOR presszó vizes blokkjainak (női és férfi mosdó és WC) felújítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatti Szociális Központ áthelyezésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Honvéd út 68. szám alatti Szociális Központ áthelyezésére
  Előadó:
  Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatt található orvosi rendelők hasznosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabványszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola Tornacsarnok beázásának megszüntetésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat 5 %-os zárolás feloldására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtására és forrás biztosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat Szilvásváradi tábor bérleti szerződésének felmondására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviseletére a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületben, valamint a Rákóczi út 87. és 42. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat IFY-185 rendszámú személygépkocsi eladására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat gépjármű biztosításra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Javaslat városszintű vagyonbiztosításra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. Javaslat időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  / Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (4) bekezdése alapján. /
 28. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő földterületekről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 29. Tájékoztató Dr. Novák Rudolf ügyvéddel való kapcsolat felvételről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 30. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzatának 5/2009.(II.11.) rendelete alapján „Füzesabony ünnepi fényei 2010. év” című pályázat meghirdetéséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Tájékoztató a 2010. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 32. Beszámoló a VIK Füzesabony működéséről
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 33. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2010.11.09. (7.87 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató