logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 3. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Dr. Antal Imre Helyi Választási Bizottság elnöke
 2. meghívott vendégek (kb. 130 fő)

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.10.18.
Határozatok:
icon 76 - 79 / 2010 (X.18.) (27.12 kB)
Rendeletek:
icon 12/2010 (X.18.) (22.54 kB)
icon 13/2010 (X.18.) (29.29 kB)

 1. Ünnepélyes megnyitó
 2. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 3. Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása
  A képviselők letették az esküt Dr. Antal Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt és aláírták az esküokmányt.
 4. A polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
  A polgármester letette az esküt Dr. Antal Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt és aláírta az esküokmányt.
 5. A polgármesteri program ismertetése
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(X.18.) rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többszörösen módosított 3/1991.(III.26.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2010 (X.18.) rendelete
 7. Bizottsági elnökök és tagok megválasztása, a külső bizottsági tagok eskütétele, esküokmány aláírása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 76/2010 (X.18.) határozata
  A nem képviselő bizottsági tagok letették az esküt Gulyás László polgármester előtt, ezt követően átvették az esküokmányt.
 8. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele, esküokmány aláírása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület titkos szavazással 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 77/2010 (X.18.) határozata
  Sipos Attila alpolgármester letette az esküt Gulyás László polgármester előtt, ezt követően átvette az esküokmányt.
 9. A polgármester illetményének megállapítása
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 78/2010 (X.18.) határozata
 10. Az alpolgármester illetményének megállapítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 79/2010 (X.18.) határozata
 11. A bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2010 (X.18.) rendelete

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató