logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 6. Farkas István képviselő-testületi tag
 7. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 8. Kotán György képviselő-testületi tag
 9. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 10. Sipos Attila képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 2. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 3. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 4. Szabó József képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 2. Varga Attila mb. műszaki irodavezető
 3. Hoór Kálmán főépítész
 4. Perge Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

-

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.06.29.
Határozatok:
icon 57 - 59 / 2010 (VI.29.) (23.55 kB)
Rendeletek:
-

 1. RECYCO Kft. kérelme rendezési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 57/2010 (VI.29.) határozata
 2. Füzesabony, Rákóczi út 36-40. szám alatti Egészségügyi Központ többlet energia igénye és hálózatépítése
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 59/2010 (VI.29.) határozata

  Farkas István távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 3. Vis maior kérelem benyújtása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 58/2010 (VI.29.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató