logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 4. Dr. Poczok Szabolcs mb. jogi és igazgatási irodavezető
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Mann Roland műszaki csop.vez.
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Vasasné Dr. Zelei Mónika Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetője
 2. Bodnárné Antal Mária Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet belső ellenőr
 3. Nagy Csaba Füzesabony Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
 4. Nyeste Sándorné Szociális Központ vezetője
 5. Dr. Tóth Éva Egészségügyi Központ vezetője
 6. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője
 7. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezetője
 8. Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 9. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezetője
 10. Nagy István VIK Füzesabony Általános Iskolák Intézményegység vezetője

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.10.27.
Határozatok:
icon 80 - 114 / 2010 (X.27.) (125.06 kB)
Rendeletek:
icon 14/2010 (X.27.) (1000.06 kB)
icon 15/2010 (X.27.) (21.42 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(X.27.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatairól szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2010 (X.27.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 3/1991.(III.26.) rendelete (SZMSZ) 2. sz. függelékének - Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje - módosítására, illetve kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 80/2010 (X.27.) határozata
 3. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 81/2010 (X.27.) határozata
 4. Javaslat az Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 82/2010 (X.27.) határozata
 5. Javaslat Mór Csaba r.alezredes úr Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezéséhez szükséges támogató véleményre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 83/2010 (X.27.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út 42. sz. társasház közös költség fizetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 84/2010 (X.27.) határozata
 7. Szociális Központ ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 85/2010 (X.27.) határozata
 8. Javaslat a Füzesabony, Szihalmi úton kialakított buszmegálló többletköltségeihez forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 86/2010 (X.27.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabony, Mezőtárkányi úton kialakított buszmegálló többletköltségeihez forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 87/2010 (X.27.) határozata
 10. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslat változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 88/2010 (X.27.) határozata
 11. Javaslat a Garancia Út Kft-vel kötött szerződés kifizetéséhez pótlólagos forrásbiztosításra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 89/2010 (X.27.) határozata
 12. Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítására
  A határozati javaslat I. pontját a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90/2010 (X.27.) határozata
  A határozati javaslat II. pontját a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90-2/2010 (X.27.) határozata
  A határozati javaslat III. pontját a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90-3/2010 (X.27.) határozata
 13. Javaslat üres álláshelyek betöltésére
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 91/2010 (X.27.) határozata
 14. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  A határozati javaslat a./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 92/2010 (X.27.) határozata
 15. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 93/2010 (X.27.) határozata

  Az ülésről távozik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 16. Javaslat a Füzesabony külterületén - Pusztaszikszón - élő gyermekek nevelési-oktatási intézménybe történő szállítására
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 94/2010 (X.27.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 17. Laminé Antal Éva jutalom
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 95/2010 (X.27.) határozata
 18. Javaslat független könyvvizsgáló felkérésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 96/2010 (X.27.) határozata
 19. Javaslat az Állami Számvevői jelentés kapcsán készített intézkedési terv jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 97/2010 (X.27.) határozata
 20. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatti orvosi rendelők bontására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 98/2010 (X.27.) határozata
 21. Javaslat Füzesabony, Rákóczi út (városközpont) integrált funkcióbővítő fejlesztésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 99/2010 (X.27.) határozata
 22. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a PCP Zöldenergia Zrt-nek
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 100/2010 (X.27.) határozata
 23. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására
  Az I. módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 101/2010 (X.27.) határozata
  A II. módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 101-2/2010 (X.27.) határozata
 24. Javaslat fogorvosi szék beszerzése érdekében előirányzat módosítás megerősítésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 102/2010 (X.27.) határozata
 25. Javaslat az ÉMÁSZ közvilágítási villamos energia ajánlat elfogadására
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 103/2010 (X.27.) határozata

  Az ülésről távozik Valyon István önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 26. Javaslat a FÜV Kft-nek adott 2.000 eFt megerősítésére
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 104/2010 (X.27.) határozata
 27. Szerződések (Dr. Gordos, Dr. Megyesi, Márkus János) összefoglalása, felmondási lehetőségek
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105/2010 (X.27.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105-2/2010 (X.27.) határozata
  A III. kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105-3/2010 (X.27.) határozata
 28. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságába új tag megbízására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 106/2010 (X.27.) határozata
 29. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szociális Központ intézményvezetői állásra pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2010 (X.27.) határozata
 30. Javaslat a FÜV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2010 (X.27.) határozata
 31. Tájékoztató folyamatban és függőben lévő beruházásokról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 32. Tájékoztató az ÁROP-1.A.2/A-2008-0154 azonosító jelű, „Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című projektről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 33. Tájékoztató az ÉMOP-4.1.1/B-2008-0001 azonosító jelű, „Alapszintű járóbeteg szakellátás biztosítása a Füzesabonyi Egészségügyi Központban” című projektről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 34. Egyebek

  Javaslat a Városi Sportcsarnok - egyszeri - kedvezményes bérbeadására a RealDance Táncstúdió részére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2010 (X.27.) határozata
  Javaslat hó eltakarításhoz forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2010 (X.27.) határozata
  Javaslat dísz kivilágítás fel- és leszereléséhez forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110-2/2010 (X.27.) határozata

  Az ülésről távozik Tóthné Veres Noémi önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

  Javaslat a Curtis & Curtis Kft-vel történő tárgyalásra való felhatalmazásra, valamint az üggyel kapcsolatos önkormányzat érdekeit képviselő ügyvéd megkeresésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 111/2010 (X.27.) határozata
  Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 3/1991.(III.26.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2010 (X.27.) rendelete
  Jótékonysági felajánlás
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 112/2010 (X.27.) határozata
  Szándéknyilatkozat rendezési terv módosításhoz
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 113/2010 (X.27.) határozata
Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 114/2010 (X.27.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató