logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 2. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 3. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 4. Farkas István képviselő-testületi tag
 5. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 6. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 7. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 8. Sipos Attila képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Csepregi Gábor képviselő-testületi tag
 5. Kotán György képviselő-testületi tag
 6. Szabó József képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Bakos Zsoltné költségvetési csop.vez.
 4. Antal Annamária közoktatási referens
 5. Márky Tímea jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Szlama Mária könyvvizsgáló
 2. Valyon István VIK Füzesabony igazgatója
 3. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony gazd.vez.
 4. Molnárné Simon Edit VTV Nonprofit Kft ügyvezetője

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.05.10.
Határozatok:
icon 29 - 53 / 2010 (V.10.) (110.56 kB)
Rendeletek:
icon 4/2010 (V.10.) (1.13 MB)
icon 5/2010 (V.10.) (922.84 kB)
icon 6/2010 (V.10.) (20.79 kB)
icon 7/2010 (V.10.) (19.67 kB)
icon 8/2010 (V.10.) (12.23 kB)
icon 9/2010 (V.10.) (12.55 kB)
icon 10/2010 (V.10.) (20.21 kB)

A Szervezeti és Működési Szabályzat 9.,10.,11.§-aiban foglaltak szerint a képviselő testület megállapítja a polgármester és az alpolgármester akadályoztatását és feljogosítja az ügyrendi bizottság elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzat 14§-a értelmében, hogy az ülés elnökének teendőit lássa el.
A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2010 (V.10.) határozata

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 6/2009.(II.24.) rendeletének teljesítéséről
  2009. éves beszámoló
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2010 (V.10.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének módosítására
  2005., 2006., 2007., 2008., 2009. évi pénzmaradvány elszámolás
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2010 (V.10.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(III.02.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2010 (V.10.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 4. számú mellékletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2010 (V.10.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet, Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzatának 13/1995. (XI.28.) rendeletének és Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére Füzesabony Város Önkormányzat 33/2006.(X.11.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2010 (V.10.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 20/2009.(IV.29.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2010 (V.10.) rendelete
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(...) rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzatának 33/2009.(IX.2.) a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2010 (V.10.) rendelete
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságainak képviselő tagjai, elnökei bizottsági tagságának felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2010 (V.10.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabonyi Hírmondó szerkesztőbizottsági elnök tagságának felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2010 (V.10.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város köztemetőinek üzemeltetésére pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2010 (V.10.) határozata
 11. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában 8 évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 2 igen szavazattal 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2010 (V.10.) határozata
 12. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratának módosítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2010 (V.10.) határozata
 13. Javaslat elkülönített alszámla megnyitására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2010 (V.10.) határozata
 14. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2010 (V.10.) határozata
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabályszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 38/2010 (V.10.) határozata
 16. Javaslat műfüves pálya hiányosságok megvizsgálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 39/2010 (V.10.) határozata
 17. Javaslat a táborozást támogató pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 40/2010 (V.10.) határozata
 18. Javaslat a Szociális Központ vezetői állásának pályázati kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 41/2010 (V.10.) határozata
 19. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Társulási Tanács Társulási ülésén (2010.02.22.) elfogadottak jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 43/2010 (V.10.) határozata
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2010 (V.10.) határozata
 20. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2010 (V.10.) határozata
 21. Javaslat egyezségi ajánlat elfogadására a Remondis Tisza Kft. által indított fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2010 (V.10.) határozata
 22. Javaslat Városi Intézményi Központ Füzesabony létszámcsökkentésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2010 (V.10.) határozata
 23. Városi Televíziózást Segítő Kft. 2009. évi beszámolója
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2010 (V.10.) határozata
 24. Összefoglaló 2009. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 49/2010 (V.10.) határozata
 25. Javaslat Számvevőszéki jelentés megtárgyalására Füzesabony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 50/2010 (V.10.) határozata
 26. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2009. évi beszámolója
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 51/2010 (V.10.) határozata
 27. Egyéb ügyek, indítványok

  Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 52/2010 (V.10.) határozata
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 53/2010 (V.10.) határozata
Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2010 (V.10.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 35-2/2010 (V.10.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 35-3/2010 (V.10.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 42/2010 (V.10.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató