logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatnál végzett célvizsgálattal kapcsolatos döntésre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. 2011. évi költségvetés rendelettervezet formátumának elfogadása
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendelete a 10/2009. (II.24.) rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1. sz. mellékletének módosítására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a 19/2004. (IV.22.) rendelet A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a közüzemi vízműtől szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló többször módosított 41/2006. (XII.13.) rendelet módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának a Helyi adóról szóló .../2010. (XII.07.) rendeletére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat szolgáltatási tervezési koncepció elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a tűzoltóság épületében található földszinti vizesblokk felújítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a VIK Füzesabony alapító okirat módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a VIK Füzesabony Művelődési - Pedagógiai programjának módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Közművelődési Megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Közművelődési Megállapodás megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a 2011. évi városi rendezvénytervre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szociális Központ intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülés./
 20. Javaslat a Füzesabony, Zrínyi út 21., illetve Honvéd út 68. szám alatti Szociális Központ felújítására/áthelyezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt található Művelődési Ház és volt ÁMOR presszó vizes blokkjainak (női- és férfimosdó és WC) felújítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút építési engedélyezésére és a kerékpárút létesítéséhez szükséges 1955 m2 nagyságú földrészlet vásárlására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Létszámcsökkentési döntés formai módosítása
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Fejlesztési alap forrás visszapótlás 2011. évre vonatkozó újratervezés
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Könyvvizsgálói feladatok ellátásra vonatkozó pályázatok elbírálása
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 27. 58/2009. (IV. 29.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 28. RECYCO Kft. Szabályozási Terv módosítással kapcsolatos költségek
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 29. Javaslat Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi rendezvény tervére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 30. Javaslat a Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. törzstőke emelésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 31. Javaslat a Remondis-Tisza Kft. Felügyelő Bizottságába új tag megbízására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 32. Javaslat energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésekben foglaltak felülvizsgálatára
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 33. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2011. évi üzleti terve
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülés./
 34. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.évi I.féléves munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2011.évi I.féléves munkatervéről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 35. Javaslat időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében./
 36. Javaslat időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében./
 37. Tájékoztató a gépjárműadó törvény módosulásáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 38. Tájékoztató a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 39. Tájékoztatás Dr. Novák Rudolf ügyvéd Curtis & Curtis Kft. jogi képviselőjének írt válaszlevélről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülés./
 40. Beszámoló a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2010.évi munkájáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 41. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2010.12.07. (20.93 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató