logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat a 2011. évi költségvetés I. fordulós tárgyalására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  A képviselő-testület 15.00 - 16.00 óráig zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (4) bek. alapján a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. gazdasági helyzetének tárgyalásáról.
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.08.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat helyiség használatra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Sodexo étkeztetési kiszállítási helyeinek megközelíthetőségének javítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az ÉMOP-4.1.1/B Egészségügyi Központ bővítésével kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti költségeinek fedezetére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.02.08. (1.88 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató