logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 5. Dr. Poczok Szabolcs mb. jogi és igazgatási irodavezető
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Mann Roland műszaki csop.vez.
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Nagy Csaba Füzesabony Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
 2. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője
 3. Mészáros Noémi Tímea VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezetője
 4. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezetője

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.11.09.
Határozatok:
icon 115 - 138 / 2010 (XI.09.) (64.3 kB)
Rendeletek:
icon 16/2010 (XI.09.) (843.02 kB)
icon 17/2010 (XI.09.) (50.8 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(XI.09.) rendeletére az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.2.) rendeletének 2010. évi háromnegyed éves beszámolójára
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2010 (XI.09.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010.(XI.09.) rendeletére az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező 13/1995.(V.9.) rendelet - Hatásköri lista - módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2010 (XI.09.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 2. sz. mellékletének módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2010 (XI.09.) határozata
 4. Javaslat - a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában - nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály kialakításának előkészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2010 (XI.09.) határozata
 5. Javaslat a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola szakképző évfolyamainak szervezési feltételeire
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2010 (XI.09.) határozata
 6. Javaslat - a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában – új szakképzések bevezetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 118/2010 (XI.09.) határozata
 7. Beszámoló a VIK Füzesabony működéséről
  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.
 8. Javaslat előzetes hozzájáruló nyilatkozat megadására a füzesabonyi 2. számú fogorvosi körzet praxis jogával kapcsolatban
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 119/2010 (XI.09.) határozata
 9. Javaslat létszámcsökkentésre
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 120/2010 (XI.09.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 121/2010 (XI.09.) határozata
 10. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola technika terem és számítástechnika terem kialakítására
  A határozati javaslatot elhalasztotta a képviselő-testület, más alkalommal újra tárgyalják.
 11. Javaslat a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0011 számú pályázat önrészének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 122/2010 (XI.09.) határozata

  Az ülésről távozik Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 12. Javaslat a telepi sportpályán található műfüves futsal és teniszpálya ki nem fizetett költségére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 123/2010 (XI.09.) határozata
 13. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt található Művelődési Ház és volt ÁMOR presszó vizes blokkjainak (női és férfi mosdó és WC) felújítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2010 (XI.09.) határozata

  Az ülésről távozik Valyon István önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

 14. Javaslat a Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatti Szociális Központ áthelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2010 (XI.09.) határozata
 15. Javaslat a Füzesabony, Honvéd út 68. szám alatti Szociális Központ áthelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2010 (XI.09.) határozata
 16. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatt található orvosi rendelők hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2010 (XI.09.) határozata
 17. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában a munkavédelmi- és tűzvédelmi szolgáltatás ellátására, érintésvédelmi, szabványszerűségi, villámvédelmi feladatok ellátására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2010 (XI.09.) határozata
 18. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola Tornacsarnok beázásának megszüntetésére
  A határozati javaslat A/ változatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2010 (XI.09.) határozata
 19. Javaslat 5 %-os zárolás feloldására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2010 (XI.09.) határozata
 20. Javaslat karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtására és forrás biztosítására
  A határozati javaslat A/ változatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2010 (XI.09.) határozata
 21. Javaslat Szilvásváradi tábor bérleti szerződésének felmondására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2010 (XI.09.) határozata
 22. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviseletére a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületben, valamint a Rákóczi út 87. és 42. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal - Sipos Attila alpolgármester úr nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2010 (XI.09.) határozata
 23. Javaslat IFY-185 rendszámú személygépkocsi eladására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2010 (XI.09.) határozata
 24. Javaslat gépjármű biztosításra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2010 (XI.09.) határozata
 25. Javaslat városszintű vagyonbiztosításra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2010 (XI.09.) határozata
 26. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő földterületekről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 27. Tájékoztató Dr. Novák Rudolf ügyvéddel való kapcsolat felvételről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 28. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzatának 5/2009.(II.11.) rendelete alapján „Füzesabony ünnepi fényei 2010. év” című pályázat meghirdetéséről
  A határozati javaslat B/ változatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2010 (XI.09.) határozata
 29. Tájékoztató a 2010. évi adóbevételek teljesüléséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 30. Egyebek
  Nincs határozati javaslat.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2010 (XI.09.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató