logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Kovács Csaba jegyző
 2. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyző
 3. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 5. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási irodavezető
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 8. Juhászné Kovács Kornélia szociális csoportvezető
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Nagy Csaba Füzesabony Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka
 2. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezetője
 4. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezetője
 5. Vasasné Dr. Zelei Mónika Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetője
 6. Bényeiné Gombos Rita Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet képviseletében
 7. Mlinkó Pál Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet képviseletében
 8. Szűcs Norbert Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet képviseletében
 9. Dr. Bánhidy Péter Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2010.12.07.
Határozatok:
icon 142 - 174 / 2010 (XII.07.) (123.02 kB)
Rendeletek:
icon 18/2010 (XII.07.) (21.72 kB)
icon 19/2010 (XII.07.) (733.83 kB)
icon 20/2010 (XII.07.) (24.08 kB)
icon 21/2010 (XII.07.) (17.12 kB)
icon 22/2010 (XII.07.) (25.24 kB)
icon 23/2010 (XII.07.) (43.29 kB)
icon 24/2010 (XII.07.) (20.33 kB)

 1. Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a közüzemi vízműtől szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló többször módosított 41/2006. (XII.13.) rendelet módosítására
  A módosított rendelet tervezet 3./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2010 (XII.07.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatnál végzett célvizsgálattal kapcsolatos döntésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 142/2010 (XII.07.) határozata
 3. 2011. évi költségvetés rendelettervezet formátumának elfogadása
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2010 (XII.07.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2010 (XII.07.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendelete a 10/2009. (II.24.) rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1. sz. mellékletének módosítására
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2010 (XII.07.) rendelete

  Gulyás László polgármester javasolja a VI. és a VII. napirendi pont összevonását szoros összefüggésre hivatkozva.
  A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.

 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2010. (XII.07.) rendeletére a 19/2004. (IV.22.) rendelet A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2010 (XII.07.) rendelete
  Javaslat a Remondis-Tisza Kft. Felügyelő Bizottságába új tag megbízására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2010 (XII.07.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának a Helyi adóról szóló .../2010. (XII.07.) rendeletére
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2010 (XII.07.) rendelete
 8. Javaslat a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  A rendelet tervezet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2010 (XII.07.) rendelete
 9. 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2010 (XII.07.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szociális Központ intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálására
  A pályázók meghallgatása után a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2010 (XII.07.) határozata
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat szolgáltatási tervezési koncepció elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2010 (XII.07.) határozata
 12. Javaslat a tűzoltóság épületében található földszinti vizesblokk felújítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 147/2010 (XII.07.) határozata
 13. 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2010 (XII.07.) határozata
 14. Javaslat a VIK Füzesabony alapító okirat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2010 (XII.07.) határozata
 15. Javaslat a VIK Füzesabony Művelődési - Pedagógiai programjának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2010 (XII.07.) határozata
 16. Javaslat a Közművelődési Megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2010 (XII.07.) határozata
 17. Javaslat a Közművelődési Megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2010 (XII.07.) határozata
 18. Javaslat a 2011. évi városi rendezvénytervre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2010 (XII.07.) határozata
 19. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2010 (XII.07.) határozata
 20. Javaslat a Füzesabony, Zrínyi út 21., illetve Honvéd út 68. szám alatti Szociális Központ felújítására/áthelyezésére
  A határozati javaslat I./ változatát a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  A határozati javaslat II./ változatát a képviselő-testület 1 igen szavazattal 6 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
 21. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt található Művelődési Ház és volt ÁMOR presszó vizes blokkjainak (női- és férfimosdó és WC) felújítására
  A határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2010 (XII.07.) határozata
 22. Javaslat a Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút építési engedélyezésére és a kerékpárút létesítéséhez szükséges 1955 m2 nagyságú földrészlet vásárlására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2010 (XII.07.) határozata
 23. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2010 (XII.07.) határozata
 24. Létszámcsökkentési döntés formai módosítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2010 (XII.07.) határozata
 25. Fejlesztési alap forrás visszapótlás 2011. évre vonatkozó újratervezés
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2010 (XII.07.) határozata
 26. Könyvvizsgálói feladatok ellátásra vonatkozó pályázatok elbírálása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2010 (XII.07.) határozata
 27. 58/2009. (IV. 29.) határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2010 (XII.07.) határozata
 28. RECYCO Kft. Szabályozási Terv módosítással kapcsolatos költségek
  A határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2010 (XII.07.) határozata
 29. Javaslat Füzesabony Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi rendezvény tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2010 (XII.07.) határozata
 30. Javaslat a Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. törzstőke emelésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2010 (XII.07.) határozata
 31. Javaslat energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésekben foglaltak felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2010 (XII.07.) határozata
 32. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.évi I.féléves munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2011.évi I.féléves munkatervéről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2010 (XII.07.) határozata
 33. Tájékoztató a gépjárműadó törvény módosulásáról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 34. Tájékoztató a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatáról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 35. Beszámoló a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2010.évi munkájáról
  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.
 36. Egyebek
  A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a 3 millió forintot ne költsék a Honvéd úti ÖNO hiányosságaira. Szavazásra bocsátja a javaslatot, megállapítja, hogy Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal elutasítja.
  A javaslat ellenkezőjét szavaztatja meg, miszerint ráköltik a 3 millió forintot a Honvéd úti ÖNO-ra, megállapítja, hogy Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja.
  A módosító határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 167/2010 (XII.07.) határozata

  Javaslat kötelező gépjármű felelősségbiztosításra és városszintű vagyonbiztosításra beérkezett pályázatok elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 168/2010 (XII.07.) határozata
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - 1 képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 169/2010 (XII.07.) határozata

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 170/2010 (XII.07.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 171/2010 (XII.07.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 172/2010 (XII.07.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 173/2010 (XII.07.) határozata
Füzesabony Város Képviselő-testületének 174/2010 (XII.07.) határozata
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató