logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
 3. Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről
  Előadó: Sipos Attila alpolgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére, az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére az önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2009.(IV.29.) rendelet módosítására
  Előadó: Kádas Imre ÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére kiírt pályázat elbírálására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bekezdése alapján./
 6. Javaslat a Sportpálya jelenlegi állapotának rendezésére, tanmedence beruházással kapcsolatos döntésre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (4) bekezdése alapján./
 7. A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának meghallgatása a kft. gazdasági helyzetével kapcsolatosan
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (4) bekezdése alapján./
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat az Egészségügyi Központtal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Szociális Központtal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület pályázati önrészének biztosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.02.22. (2.54 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató