logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, az óvodai és általános iskolai körzethatárok megállapításáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, az 5/1993. (IV.20.) díszpolgári cím és a pro-urbe emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, a 13/1995.(V.9.) SZMSZ mellékletét képező Hatásköri lista módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalában alkalmazott köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 26/2011. (II. 22.) határozattal elfogadott beszerzési és közbeszerzési szabályzatának módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a KEOP-6.2.0/A/09-11 a "Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" című pályázati konstrukcióra történő pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a FÜV Kft. ügyvezetőjének pályázati kiírására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony, Nagyrét utca csapadékvíz-elvezetésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony város belterületi vízrendezés tanulmánytervének felülvizsgálatára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Szilvásváradi Tábor árverésen történő bérbeadás feltételeinek meghatározására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat Füzesabony, Rákóczi úti városközpont fejlesztésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Rákóczi út 62. szám alatti ingatlan iroda helyiségének használatba adása
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Zrinyi út 21. szám alatti ingatlan helységeinek használatba adására a Yamato Se Kyokushin Karate Dojo Egyesület részére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat alapítványi támogatásra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a 29/2011.(II.22.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (4) bek. alapján./
 20. Javaslat Boda Miklós kérésének elbírálására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 21. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.03.29. (4.22 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató