logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika megbízott jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 4. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 5. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
 2. Nagy Csaba tűzoltóparancsnok
 3. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezető
 4. Godó János Szociális Központ vezető
 5. Hoór Kálmán főépítész

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.01.11.
Határozatok:
icon 1 - 16 / 2011 (I.11.) (68.81 kB)
Rendeletek:
-

 1. Javaslat vis maior támogatás igénylésére
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2011 (I.11.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2011 (I.11.) határozata
 2. Javaslat jegyzői pályázat kiírására
  Az eredeti határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2011 (I.11.) határozata
 3. Javaslat a 2011. évi iskolatej programhoz való csatlakozásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2011 (I.11.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzati közoktatási minőségirányítási programjának elfogadására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2011 (I.11.) határozata
 5. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. feladatellátására
  A buszüzemeltetés Polgármesteri Hivatalhoz történő átkerülését a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2011 (I.11.) határozata
  A piac üzemeltetés bérbeadására vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6-2/2011 (I.11.) határozata
  A FÜV Kft. finanszírozására vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2011 (I.11.) határozata
 6. Javaslat a Füzesabony, Ifjúság út 17. Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola csapadékvíz lefolyócsatorna bővítésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2011 (I.11.) határozata
 7. A Rendezési Terv módosítása RECYCO Kft. kérelme alapján
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2011 (I.11.) határozata
 8. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út korszerűsítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2011 (I.11.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabony, 1377/24 hrsz-ú útterület megszüntetéséhez
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2011 (I.11.) határozata
 10. Egyebek
  Az Állami Számvevőszék jelentésére készített intézkedési terv
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2011 (I.11.) határozata
  Javaslat a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány menhely létesítési kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2011 (I.11.) határozata
  Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2011 (I.11.) határozata
  Városi Televíziózást Segítő Kft. törzstőke emelése
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2011 (I.11.) határozata
  Támogatás iránti kérelem
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2011 (I.11.) határozata
Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

Javaslat a Füzesabonyi Álltavédő Alapítvány menhely létesítési kérelmére

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató