logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Kádas Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika megbízott jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 4. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási irodavezető
 5. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
 2. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezető
 3. Godó János Szociális Központ vezető
 4. Molnár László könyvvizsgáló
 5. Herman István országgyűlési képviselő
 6. Dr. Kocsis Róbert Duropack-Starpack Kft. igazgató
 7. Bánhegyi Tiborné Óvodák és Bölcsődék Int.egységvez.
 8. Poczok Tímea közművelődési munkatárs
 9. Kissné Szabó Rita VIK Gazdasági Iroda vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.02.08.
Határozatok:
icon 21 - 25 / 2011 (II.08.) (31.72 kB)
Rendeletek:
icon 1/2011 (II.08.) (45.2 kB)

A képviselő-testület zárt ülésen kezdte munkáját.
Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2011 (II.08.) határozata

A zárt ülést követően nyilvános ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.
 1. Javaslat a 2011. évi költségvetés I. fordulós tárgyalására
  A 2011. évi költségvetés második fordulóra történő előterjesztését a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2011 (II.08.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.08.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.24.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2011 (II.08.) rendelete
 3. Javaslat helyiség használatra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2011 (II.08.) határozata
 4. Javaslat a Sodexo étkeztetési kiszállítási helyeinek megközelíthetőségének javítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2011 (II.08.) határozata
 5. Javaslat az ÉMOP-4.1.1/B Egészségügyi Központ bővítésével kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti költségeinek fedezetére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2011 (II.08.) határozata
 6. Egyebek

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató