logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika megbízott jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Bakos Zsoltné költségvetési csoportvezető
 4. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási irodavezető
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Boda Miklós Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
 2. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezető
 3. Godó János Szociális Központ vezető
 4. Molnár László könyvvizsgáló
 5. Kissné Szabó Rita VIK Gazdasági Iroda vezető
 6. Kelemen Zsuzsa VIK Családsegítő Szolgálat vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.02.22.
Határozatok:
icon 26 - 36 / 2011 (II.22.) (100.51 kB)
Rendeletek:
icon 2/2011 (II.22.) (830.98 kB)
icon 3/2011 (II.22.) (1005.62 kB)
icon 4/2011 (II.22.) (13.13 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról

A képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.
- Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről

A képviselő-testület az alpolgármester negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

Az ülésre megérkezik Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére, az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2011 (II.22.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére az önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2011 (II.22.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(II.22.) rendeletére, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2009.(IV.29.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2011 (II.22.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának elfogadására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2011 (II.22.) határozata
 5. Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2011 (II.22.) határozata


  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2011 (II.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2011 (II.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2011 (II.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2011 (II.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2011 (II.22.) határozata

  A zárt ülést követően ismét nyilvános ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.

 6. Javaslat az Egészségügyi Központtal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2011 (II.22.) határozata
 7. Javaslat a Szociális Központtal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2011 (II.22.) határozata
 8. Javaslat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2011 (II.22.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület pályázati önrészének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2011 (II.22.) határozata
 10. Egyebek

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató