logo     

Napirend előtt:

 1. Aljegyző eskütétele
 2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
 4. Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről
  Előadó: Sipos Attila alpolgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991.(III.26.) rendelet módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére, a díszpolgári cím és a pro-urbe emlékérem alapításáról szóló 5/1993.(IV.20.) rendelet módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére a 2/2011.(II.22.) költségvetési előirányzatainak módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. II. féléves munkatervére
  Tájékoztató az állandó bizottságok 2011. II. féléves munkatervéről

  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a FVTS Nonprofit Kft. átalakulására közösségi médiaszolgáltatóvá
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a VTV és a közművelődési feladat különválasztására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat átszervezésének előkészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Szociális Mikro-társulásból történő kiválásra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat kezességvállalásra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a kötvény 2012. éves tőketörlesztésének forrására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a terembérlet módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzési tervének módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabony, Kerecsendi úton található 608 és 609 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok értékesítésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat az Ifjúsági és Szabadidő Park áramvételi hely kialakítására a víztorony melletti színpadnál
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi Városi Német juhászkutya Egyesület területhasználati kérelmének elbírálására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a szilvásváradi Ifjúsági Tábor hasznosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel kötendő megállapodásra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. hitelszerződés módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a VIK Füzesabony Könyvtár intézményegységében meghirdetett könyvtár igazgatói pályázat elbírálásának fenntartói egyetértésére
  Előadó: Valyon István VIK igazgató
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bekezdése alapján./
 21. Javaslat feljelentés megtételére a Szociális Központ 2009-2010. évi ellenőrzései során tapasztalt mulasztások, hiányosságok miatt
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bekezdése alapján./
 22. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.06.30. (3.49 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató