logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezető
 2. Kovács Miklós Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság vezető
 3. Godó János Szociális Központ vezető
 4. Molnár László könyvvizsgáló
 5. Kissné Szabó Rita VIK gazdasági vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.04.13.
Határozatok:
icon 61 - 70 / 2011 (IV.13.) (28.66 kB)
Rendeletek:
icon 8/2011 (IV.14.) (1.45 MB)
icon 9/2011 (IV.14.) (922.41 kB)

 1. Javaslat a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
  A beszámolót a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 61/2011 (IV.13.) határozata

  Az ülésről távozik Sipos Attila önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(IV.13.) rendeletére, az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2010.(III.02.) rendeletének teljesítéséről - 2010. évi beszámoló
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2011 (IV.14.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(IV.13.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 2/2011.(II.22.) rendeletének módosítására, 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. évi pénzmaradvány elszámolása
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2011 (IV.14.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Gazdasági programjára 2010-2014.
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 62/2011 (IV.13.) határozata
 5. Javaslat a 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési beszámoló elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 63/2011 (IV.13.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal 5 nem szavazattal nem fogadta el.
  Az eredeti határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 64/2011 (IV.13.) határozata
 7. Javaslat a 2011. évi Közbeszerzési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 65/2011 (IV.13.) határozata
 8. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatt található felnőtt orvosi rendelők hasznosítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 66/2011 (IV.13.) határozata

  Az ülésről távozik Balsai Tamás önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

 9. Egyebek
  Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. gépjármű beszerzési kérelmének elbírálására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 67/2011 (IV.13.) határozata
  Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. virágosítás költségeinek átvállalására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 68/2011 (IV.13.) határozata
  Javaslat a Városi Intézményi Központ Füzesabony karbantartási összege átcsoportosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  A B./ határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 69/2011 (IV.13.) határozata
  Javaslat a május 1-i rendezvény helyszínére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 70/2011 (IV.13.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató