logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita költségvetési ügyintéző
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Hoór Kálmán főépítész
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Vasasné Dr. Zelei Mónika Munkaszervezet vezető
 2. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony gazd. vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.04.28.
Határozatok:
icon 71 - 81 / 2011 (IV.28.) (145.68 kB)
Rendeletek:
icon 10/2011 (IV.29.) (20.67 kB)

 1. Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011. (IV.28.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2011 (IV.29.) rendelete
 2. Javaslat VIK Füzesabony alapító okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 71/2011 (IV.28.) határozata
 3. Javaslat aljegyzői pályázat kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 72/2011 (IV.28.) határozata
 4. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. évi ellenőrzési munkatervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 73/2011 (IV.28.) határozata
 5. Javaslat a Sportpálya öltöző felújítás forrás kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 74/2011 (IV.28.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony, Rákóczi úti városközpont fejlesztés tervezési díj ajánlataira
 7. Javaslat forráshiány finanszírozásának módjára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 75/2011 (IV.28.) határozata
 8. Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 76/2011 (IV.28.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

  Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetői állására beérkezett pályázatok elbírálására

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 77/2011 (IV.28.) határozata
  Javaslat a Füzesabonyi Városi Bíróság népi ülnökeinek megválasztására
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 78/2011 (IV.28.) határozata

  A zárt ülést követően ismét nyilvános ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.

 9. Egyebek
  Javaslat a TIOP-1.1.1-07/1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére" címet viselő pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési tanácsadóval való szerződés megkötésére, illetve közbeszerzési eljárás megkezdésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 79/2011 (IV.28.) határozata
  Javaslat az Egészségügyi Központ bővítése, átalakítása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására a pótmunkákra vonatkozóan, és felhatalmazás Márkus János közbeszerzési szakértővel megbízási szerződés megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 80/2011 (IV.28.) határozata
  A Turul út 2-4. szám alatti orvosi rendelők kétfunkciós hasznosítására vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 81/2011 (IV.28.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató