logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Juhászné Kovács Kornélia szociális csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Antal Imréné
 2. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony gazd. vezető
 3. Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység megbízott vezetője
 4. Poczok Tímea közművelődési munkatárs
 5. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. ügyvezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.05.30.
Határozatok:
icon 83 - 102 / 2011 (V.30.) (177.11 kB)
Rendeletek:
icon 11/2011 (V.31.) (21.21 kB)


- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(V.30.) rendeletére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2011 (V.31.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(V.30.) rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 2/2011.(II.22.) rendeletének módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

  Az ülésre megérkezett Sipos Attila alpolgármester, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 3. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külső tagjának megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta - 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 83/2011 (V.30.) határozata
  Antal Imréné külsős bizottsági tag letette az esküt a képviselő-testület előtt.
 4. Javaslat VIK Füzesabony alapító okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 84/2011 (V.30.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 85/2011 (V.30.) határozata

  A zárt ülést követően ismét nyilvános ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.

 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 86/2011 (V.30.) határozata
 6. Javaslat a 2011/2012-es tanévben induló csoport- és osztály számok meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 87/2011 (V.30.) határozata
 7. Javaslat a 2011. évi Civil Alap pályázat elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 88/2011 (V.30.) határozata
 8. Javaslat Füzesabony, Rákóczi úti városközpont fejlesztés tervezési díj ajánlataira
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 89/2011 (V.30.) határozata
 9. Javaslat a Művelődési Ház terembérleti díjára
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90/2011 (V.30.) határozata

  Az ülésről távozik Balsai Tamás önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

 10. Javaslat a Művelődési Ház lépcső burkolására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 91/2011 (V.30.) határozata
 11. Javaslat folyószámlahitel-keret hosszabbításra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 92/2011 (V.30.) határozata

  Az ülésről távozik Tóthné Veres Noémi önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.

 12. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 93/2011 (V.30.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Tóthné Veres Noémi és Balsai Tamás önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 13. Javaslat a Heves megyei Vízmű Zrt. 2010. évi beszámolójára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 94/2011 (V.30.) határozata
 14. Javaslat a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 95/2011 (V.30.) határozata
  A Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. törzstőkéjének 500 eFt-ra történő csökkentésére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 96/2011 (V.30.) határozata
 15. Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült 2010. évi átfogó értékelés elfogadása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 97/2011 (V.30.) határozata

  Az ülésről távozik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 98/2011 (V.30.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 99/2011 (V.30.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 100/2011 (V.30.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 101/2011 (V.30.) határozata

  A zárt ülést követően ismét nyilvános ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.


  Az átcsoportosításra vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 102/2011 (V.30.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató