logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Kelemen Zsuzsa VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat vezető
 2. Takásné Szigeti Ilona Szociális Központ mb. vezető
 3. Vasasné Dr. Zelei Mónika Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezető
 4. Klubuk Árpád Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet részéről
 5. Poczok Tímea közművelődési munkatárs
 6. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. ügyvezető
 7. Molnár László könyvvizsgáló

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.06.30.
Határozatok:
icon 104 - 119 / 2011 (VI.30.) (46.99 kB)
Rendeletek:
icon 12/2011 (VII.04.) (20.77 kB)
icon 13/2011 (VII.04.) (20.95 kB)
icon 14/2011 (VII.04.) (962.6 kB)

- Aljegyző eskütétele
Dr. Bán János aljegyző letette az esküt a képviselő-testület előtt.
- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Az ülésre megérkezik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991.(III.26.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2011 (VII.04.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére, a díszpolgári cím és a pro-urbe emlékérem alapításáról szóló 5/1993.(IV.20.) rendelet módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2011 (VII.04.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(VI.) rendeletére a 2/2011.(II.22.) költségvetési előirányzatainak módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2011 (VII.04.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. II. féléves munkatervére - Tájékoztató az állandó bizottságok 2011. II. féléves munkatervéről
  A módosított munkatervet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 104/2011 (VI.30.) határozata
 5. Javaslat a FVTS Nonprofit Kft. átalakulására közösségi médiaszolgáltatóvá
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105/2011 (VI.30.) határozata
 6. Javaslat a VTV és a közművelődési feladat különválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 106/2011 (VI.30.) határozata
 7. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2011 (VI.30.) határozata

  Az ülésről távozik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 8. Javaslat a VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat átszervezésének előkészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2011 (VI.30.) határozata
 9. Javaslat a Szociális Mikro-társulásból történő kiválásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2011 (VI.30.) határozata

  Az ülésre visszaérkezik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 10. Javaslat kezességvállalásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2011 (VI.30.) határozata
 11. Javaslat a kötvény 2012. éves tőketörlesztésének forrására
 12. Javaslat a terembérlet módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 111/2011 (VI.30.) határozata
 13. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzési tervének módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 112/2011 (VI.30.) határozata
 14. Javaslat a Füzesabony, Kerecsendi úton található 608 és 609 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok értékesítésére
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal 4 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 113/2011 (VI.30.) határozata
 15. Javaslat az Ifjúsági és Szabadidő Park áramvételi hely kialakítására a víztorony melletti színpadnál
  A módosított A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 114/2011 (VI.30.) határozata
 16. Javaslat a Füzesabonyi Városi Német juhászkutya Egyesület területhasználati kérelmének elbírálására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2011 (VI.30.) határozata

  Az ülésről távozik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 17. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel kötendő megállapodásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2011 (VI.30.) határozata
 18. Javaslat a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. hitelszerződés módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2011 (VI.30.) határozata
 19. Egyebek
  Javaslat Füzesabony város településrendezési terv módosítására Molnárné Simon Edit egyedi kérelme alapján
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 118/2011 (VI.30.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 119/2011 (VI.30.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató