logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) rendelete a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 22.) rendelete költségvetési előirányzatainak módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) rendelete a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.22.) rendelete a 2011. évi I. féléves beszámolójáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a takarékossági intézkedések végrehajtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabony, Kerecsendi úton található 608 és 609 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok értékesítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a VIK Füzesabony Alapfokú Művészeti Iskola módosított Pedagógiai Programjának elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat iskolatitkári álláshely betöltésére megbízási szerződéssel
  Előadó: Valyon István képviselő
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 87/2011. (V.30.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a közösségi úszómedence és környezete további hasznosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat az őszi kátyúzási munkák elindítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Turul úti gyermekorvosi rendelő bontási feltételeinek módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Gazdálkodási Iroda ügyrendjének elfogadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat likvid alap számla nyitására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat folyószámla nyitásra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a LEADER pályázat keretében "A környezettudatos rendezvények szervezése, lebonyolítása" célterület keretében megvalósítandó rendezvény költségeinek megelőlegezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Füzesabony Városi Német Juhászkutya Egyesület területhasználati kérelmének újbóli elbírálására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a FÜV Kft. féléves beszámolójának elfogadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat díszpolgári cím adományozására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testület SZMSZ 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján/
 22. Javaslat Pro-urbe díj adományozására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testület SZMSZ 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján/
 23. Javaslat időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testület SZMSZ 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján/
 24. Tájékoztató a jogerős építési engedéllyel rendelkező városi beruházásokról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Tájékoztató a városi zöldterületek állapotáról és a karbantartási munkákról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.09.08. (12.15 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató