logo     

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok díjazásáról szóló 13/2010.(X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 15/2011.(IX.09.) rendelet módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában igénybe vehető tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának 10 %-os csökkentésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a polgármester költségátalányának csökkentésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben vízcsapok korszerűsítésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat az ÉMOP-4.1.1/B Egészségügyi Központ bővítésével kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti költségeinek visszapótlására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a "Kommunikációs csatornák együttműködésben történő létrehozása, fejlesztése" célterületű LEADER pályázati kiírásra pályázat benyújtására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat "A Helyi értékek bemutatását, a természeti örökség védelmét, a környezettudatosságot, a hagyományőrzés céljait szolgáló fejlesztések támogatása" célterületű LEADER pályázati kiírásra pályázat benyújtására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2. szám alatt található volt gyermekorvosi rendelő bontására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat alszámla nyitásra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.09.29. (1.93 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató