logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az SZMSZ mellékletét képező hatásköri listáról szóló többszörösen módosított 13/1995.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat az ÖNHIKI pályázat III. ütemben történő beadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a VIK Füzesabony Intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzatra
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában új gimnáziumi szakirány bevezetésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat pályázat kiírására a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás bérbeadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony városában a balesetveszélyes járdaszakaszok rekonstrukciójára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda melletti (Honvéd – Úttörő utat összekötő szakasz) területén új járdaszakasz kiépítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Kárpát-medencei FŰZ nevű települések első találkozójára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Hulladékgazdálkodási Terv elkészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat Füzesabony Város Sportpályán lévő öltöző toldalék épület zárhatóvá tételére, illetve a félbemaradt medencetér balesetmentesítésének forrás biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Bükki Nemzeti Park KEOP-7.3.1.2/09-11 konstrukcióban benyújtani kívánt pályázatához együttműködési megállapodás aláírására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a VTV autó értékesítésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat Füzesabony 0187 hrsz. külterületi ingatlan belterületbe vonására egyedi kérelem alapján
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Magyarok Szövetsége kérelmére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a Szilvásváradi Tábor bérleti szerződésével kapcsolatosan
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Tájékoztató az Egészségügyi Központban tartott PVB ellenőrzésről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Beszámoló VIK Füzesabony munkájáról
  Előadó: Valyon István főigazgató
  Előterjesztés: írásban
 23. Tájékoztató Füzesabony Város temetőinek állapotáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 24. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.10.27. (3.87 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató