logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Juhász József Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető
 2. Takásné Szigeti Ilona Szociális Központ vezető
 3. Vasasné Dr. Zelei Mónika Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezető
 4. Poczok Tímea közművelődési munkatárs
 5. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. ügyvezető
 6. Nagyné Rózsa Zsuzsanna VIK Füzesabony Alapfokú Művészeti Iskola vezető
 7. Bodáné Tóth Ildikó Egészségügyi Központ képviseletében
 8. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda képviseletében
 9. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 10. Szabó György VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat képviseletében

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.09.08.
Határozatok:
icon 126 - 147 / 2011 (IX.08.) (55.34 kB)
Rendeletek:
icon 15/2011 (IX.09.) (1019.15 kB)
icon 16/2011 (IX.09.) (828.47 kB)
icon 17/2011 (IX.09.) (82.05 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

 1. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) rendelete a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 22.) rendelete költségvetési előirányzatainak módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2011 (IX.09.) rendelete

  Az ülésre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 2. Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) rendelete a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.22.) rendelete a 2011. évi I. féléves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2011 (IX.09.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2011 (IX.09.) rendelete
 4. Javaslat A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
  A Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2011 (IX.08.) határozata
 5. Javaslat a takarékossági intézkedések végrehajtására
  A részszavazásokat követően a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2011 (IX.08.) határozata

  Az ülésről távozik Tóthné Veres Noémi önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 6. Javaslat a Füzesabony, Kerecsendi úton található 608 és 609 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok értékesítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2011 (IX.08.) határozata
 7. Javaslat a VIK Füzesabony Alapfokú Művészeti Iskola módosított Pedagógiai Programjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2011 (IX.08.) határozata
 8. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2011 (IX.08.) határozata
 9. Javaslat iskolatitkári álláshely betöltésére megbízási szerződéssel
  A B. határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal - egy képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2011 (IX.08.) határozata
 10. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2011 (IX.08.) határozata
 11. Javaslat a 87/2011. (V.30.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2011 (IX.08.) határozata
 12. Javaslat a közösségi úszómedence és környezete további hasznosítására
  A b. és e. összevont határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2011 (IX.08.) határozata
 13. Javaslat az őszi kátyúzási munkák elindítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2011 (IX.08.) határozata
 14. Javaslat a Turul úti gyermekorvosi rendelő bontási feltételeinek módosítására
  A d. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2011 (IX.08.) határozata
 15. Javaslat a Gazdálkodási Iroda ügyrendjének elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2011 (IX.08.) határozata
 16. Javaslat likvid alap számla nyitására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2011 (IX.08.) határozata
 17. Javaslat folyószámla nyitásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 139/2011 (IX.08.) határozata
 18. Javaslat a LEADER pályázat keretében "A környezettudatos rendezvények szervezése, lebonyolítása" célterület keretében megvalósítandó rendezvény költségeinek megelőlegezésére
  A c. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 140/2011 (IX.08.) határozata
 19. Javaslat a Füzesabony Városi Német Juhászkutya Egyesület területhasználati kérelmének újbóli elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 141/2011 (IX.08.) határozata
 20. Javaslat a FÜV Kft. féléves beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 142/2011 (IX.08.) határozata
 21. Tájékoztató a jogerős építési engedéllyel rendelkező városi beruházásokról
  A tájékoztatót a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette.
 22. Tájékoztató a városi zöldterületek állapotáról és a karbantartási munkákról
  A tájékoztatót a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette.
 23. Egyebek
  Javaslat Füzesabony Város településrendezési terv módosítására a RIMAPACK Kft. kérelme alapján

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2011 (IX.08.) határozata
  Javaslat a Füzesabony 0331/7 hrsz-ú (felhagyott hulladéklerakó) terület művelési ágból való kivonására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2011 (IX.08.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2011 (IX.08.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2011 (IX.08.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 147/2011 (IX.08.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató