logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Szűcs Norbert városfejlesztési ügyintéző
 5. Szurovy Attila városfejlesztési ügyintéző
 6. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 7. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 8. Antal Annamária közoktatási referens
 9. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Juhász József Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető
 2. Takásné Szigeti Ilona Szociális Központ vezető
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.09.29.
Határozatok:
icon 148 - 157 / 2011 (IX.29.) (40.18 kB)
Rendeletek:
icon 18/2011 (IX.30.) (27.95 kB)
icon 19/2011 (IX.30.) (890.99 kB)
icon 20/2011 (IX.30.) (39.83 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok díjazásáról szóló 13/2010.(X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2011 (IX.30.) rendelete

  Az ülésre megérkezik Bíró Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 15/2011.(IX.09.) rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2011 (IX.30.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a VIK Füzesabony, Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában igénybe vehető tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2011 (IX.30.) rendelete
 4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
  Wenczel Árpád módosító javaslatát a képviselő-testület 1 igen szavazattal 7 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elutasította.
  A d. határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2011 (IX.29.) határozata
 5. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának 10 %-os csökkentésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett - 1 képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2011 (IX.29.) határozata
 6. Javaslat a polgármester költségátalányának csökkentésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal - 2 képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2011 (IX.29.) határozata

  Az ülésről távozik Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

 7. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben vízcsapok korszerűsítésére

  Az ülésre megérkezik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 8. Javaslat az ÉMOP-4.1.1/B Egészségügyi Központ bővítésével kapcsolatos projekt projektmenedzsmenti költségeinek visszapótlására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2011 (IX.29.) határozata
 9. Javaslat a "Kommunikációs csatornák együttműködésben történő létrehozása, fejlesztése" célterületű LEADER pályázati kiírásra pályázat benyújtására
  Az A. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2011 (IX.29.) határozata
 10. Javaslat pályázat benyújtására idősek nappali ellátását szolgáló intézményre
  A határozati javaslatot - Zrínyi úti öno-ra adják be a pályázatot - a képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  A határozati javaslatot - a gimnáziumban kialakítandó öno-ra adják be a pályázatot - a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2011 (IX.29.) határozata
 11. Javaslat pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2011 (IX.29.) határozata
 12. Javaslat "A Helyi értékek bemutatását, a természeti örökség védelmét, a környezettudatosságot, a hagyományőrzés céljait szolgáló fejlesztések támogatása" célterületű LEADER pályázati kiírásra pályázat benyújtására
  Az A. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2011 (IX.29.) határozata
 13. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2. szám alatt található volt gyermekorvosi rendelő bontására
  A B. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2011 (IX.29.) határozata
 14. Javaslat alszámla nyitásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2011 (IX.29.) határozata

  Több tárgy, bejelentés nem lévén Gulyás László polgármester a képviselő-testület ülését 17.00 órakor bezárta.

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató