logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatainak módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2011. évi három negyedéves beszámolójáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendeletére, a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezet formátumáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat városszintű vagyonbiztosításra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Turul úti gyermekorvosi rendelő bontására beadott ajánlatok forrás biztosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Környezetvédelmi Program elkészítésére/felülvizsgálatára
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére Füzesabony Város közművelődési feladatainak ellátására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a 2012. évi városi rendezvénytervre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás felújítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a VIK Füzesabony zárolásának részleges feloldására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 18. Javaslat időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 19. Tájékoztató a 2011. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.11.30. (3.2 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató