logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Jobbik Gabriella igazgatási ügyintéző
 9. Hoór Kálmán főépítész
 10. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. ügyvezető
 2. Dr. Vincze Ferencné belső ellenőrzési vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.10.27.
Határozatok:
icon 161 - 184 / 2011 (X.27.) (71.82 kB)
Rendeletek:
icon 21/2011 (X.28.) (36.58 kB)
icon 22/2011 (X.28.) (31.56 kB)
icon 23/2011 (X.28.) (23.08 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Az ülésre megérkezik Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2011 (X.28.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az SZMSZ mellékletét képező hatásköri listáról szóló többszörösen módosított 13/1995.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2011 (X.28.) rendelete
 3. Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2011 (X.27.) határozata
 4. Javaslat az ÖNHIKI pályázat III. ütemben történő beadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2011 (X.27.) határozata
 5. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2011 (X.27.) határozata
 6. Javaslat a VIK Füzesabony Intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2011 (X.27.) határozata

  Az ülésről távozik Valyon István önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.

 7. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2011 (X.27.) határozata
 8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzatra
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2011 (X.27.) határozata
 9. Javaslat pályázat kiírására a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás bérbeadására
  A B./ határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 167/2011 (X.27.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a lakásbérletről szóló 29/2011.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2011 (X.28.) rendelete

  Az ülésre visszaérkezik Valyon István önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 11. Javaslat Füzesabony városában a balesetveszélyes járdaszakaszok rekonstrukciójára
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 168/2011 (X.27.) határozata
 12. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda melletti (Honvéd – Úttörő utat összekötő szakasz) területén új járdaszakasz kiépítésére
  A B./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 169/2011 (X.27.) határozata
 13. Javaslat a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában új gimnáziumi szakirány bevezetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 170/2011 (X.27.) határozata
 14. Javaslat a Kárpát-medencei FŰZ nevű települések első találkozójára
  A kiegészített B./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 171/2011 (X.27.) határozata
 15. Javaslat a Hulladékgazdálkodási Terv elkészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 172/2011 (X.27.) határozata
 16. Javaslat Füzesabony Város Sportpályán lévő öltöző toldalék épület zárhatóvá tételére, illetve a félbemaradt medencetér balesetmentesítésének forrás biztosítására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 173/2011 (X.27.) határozata
 17. Javaslat a Bükki Nemzeti Park KEOP-7.3.1.2/09-11 konstrukcióban benyújtani kívánt pályázatához együttműködési megállapodás aláírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 174/2011 (X.27.) határozata
 18. Javaslat a VTV autó értékesítésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett - egy képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 175/2011 (X.27.) határozata
 19. Javaslat Füzesabony 0187 hrsz. külterületi ingatlan belterületbe vonására egyedi kérelem alapján
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 176/2011 (X.27.) határozata
 20. Javaslat a Magyarok Szövetsége kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 177/2011 (X.27.) határozata
 21. Javaslat a Szilvásváradi Tábor bérleti szerződésével kapcsolatosan
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 178/2011 (X.27.) határozata
 22. Tájékoztató az Egészségügyi Központban tartott PVB ellenőrzésről
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 23. Beszámoló VIK Füzesabony munkájáról
  A beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.
 24. Tájékoztató Füzesabony Város temetőinek állapotáról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 25. Egyebek
  Javaslat az Egyházmegye támogatására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 179/2011 (X.27.) határozata
  Javaslat megbízási szerződés megkötésére szabadpiaci villamos energia, földgáz beszerzés tárgyában
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 180/2011 (X.27.) határozata
  Önálló képviselői indítvány
  Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 nem szavazattal nem fogadta el.
  Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező hatásköri listáról szóló 13/1995.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 3 igen szavazattal 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
  Tájékoztató az idősek nappali ellátására szolgáló intézmény kialakítására benyújtandó pályázat pályázatírói megállapodásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 181/2011 (X.27.) határozata
  Javaslat a Remenyik Zsigmond Gimnázium Kollégiumi szárnyának 1. emeleti részére beadott építési és kivitelei engedélyeztetési szintű tervdokumentációk elkészítésére beadott ajánlatok forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 182/2011 (X.27.) határozata
  Földhasználati szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 183/2011 (X.27.) határozata
  Belvíz elvezető árokrendszer eredeti állapotának visszaállítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal - két képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 184/2011 (X.27.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató