logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a gyermekek napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló többször módosított 41/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet lakossági közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló mellékletének módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a KULTÚRÁÉRT-DÍJ alapításáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a Füzesabony Sportcsarnok bérleti díjáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának illetékességi területén eb rendészeti hozzájárulás bevezetésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok díjazásáról szóló 13/2010.(X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkatervére
  Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságainak 2012. I. félévi munkatervéről

  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat megállapodás aláírására a Siófok belterület 7452 hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozóan
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat pályázat kiírására a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás bérbeadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a füzesabonyi 1783 hrsz-ú (volt MHSZ épület) ingatlannal kapcsolatos átvételi szerződésben vállalt nyilatkozat megtételére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Szociális Központ megszüntető okiratának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 16. Beszámoló a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának és munkaszervezetének 2011. évi munkájáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Tájékoztató a 2012. évi gépjármű adózásról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adóról szóló 23/2010.(XII.07.) rendeletéről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2011.12.15. (4.35 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató