logo     

Napirend előtt:

 1. "Füzesabony ünnepi fényei" pályázat nyerteseinek díjátadása
  Előadó: Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatainak módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet formátum elfogadásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 41/2006.(XII.16.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 29/2011.(XII.16.), valamint 27/2007.(XI.28.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Füzesabonyi Szervezetének emlékmű állítás hozzájárulására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Rendezési Terv módosítása Temető út - Felszabadulás út és 2718 hrsz-ú árok által határolt területre
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 2012. évi iskolatej programhoz való csatlakozásra
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására a Városi Intézményi Központban
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására 2012. évben
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás pályázati elbírálására, bérlő kijelölésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 12. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.02.09. (3.91 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató