logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Jobbik Gabriella igazgatási ügyintéző
 9. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 10. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Plachi Péter pv. alezredes Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 2. Domboróczki Zsolt tű.hdgy. Füzesabony HÖT
 3. Molnár László könyvvizsgáló
 4. Berencsi Zoltánné Remondis Tisza Kft. ügyvezető
 5. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 6. Kovács Józsefné, Székely János, Hopka György füzesabonyi lakosok
 7. Poczok Tímea közművelődési munkatárs

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.11.30.
Határozatok:
icon 186 - 201 / 2011 (XI.30.) (100.5 kB)
Rendeletek:
icon 24/2011 (XII.01.) (965.04 kB)
icon 25/2011 (XII.01.) (833.44 kB)
icon 26/2011 (XII.01.) (655.74 kB)
icon 27/2011 (XII.01.) (30.62 kB)
icon 28/2011 (XII.01.) (24.41 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

Az ülésre megérkezik Tóthné Veres Noémi és Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatainak módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.01.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2011. évi három negyedéves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2011 (XII.01.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendeletére, a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezet formátumáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2011 (XII.01.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2011 (XII.01.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(...) önkormányzati rendeletére, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezet A./ változatát a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2011 (XII.01.) rendelete

  Az ülésről távozik Gulyás László polgármester, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

  A képviselő-testület ülését Sipos Attila alpolgármester vezeti.


 6. Javaslat a 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióra
  A határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 186/2011 (XI.30.) határozata
 7. Javaslat városszintű vagyonbiztosításra
  A határozati javaslatot a beadási határidő módosításával a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 187/2011 (XI.30.) határozata
 8. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályáztatásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 188/2011 (XI.30.) határozata
 9. Javaslat a Turul úti gyermekorvosi rendelő bontására beadott ajánlatok forrás biztosítására
  A pontosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 189/2011 (XI.30.) határozata
 10. Javaslat a Környezetvédelmi Program elkészítésére/felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 190/2011 (XI.30.) határozata
 11. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 191/2011 (XI.30.) határozata
 12. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére Füzesabony Város közművelődési feladatainak ellátására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 192/2011 (XI.30.) határozata
 13. Javaslat Közművelődési megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 193/2011 (XI.30.) határozata
 14. Javaslat a 2012. évi városi rendezvénytervre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 194/2011 (XI.30.) határozata
 15. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás felújítására
  A határozati javaslat A./ változatát a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 195/2011 (XI.30.) határozata
 16. Javaslat a VIK Füzesabony zárolásának részleges feloldására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 196/2011 (XI.30.) határozata
 17. Tájékoztató a 2011. évi adóbevételek teljesüléséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette.
 18. Egyebek
  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 197/2011 (XI.30.) határozata
  Javaslat a VIK Füzesabony zárolásának részleges feloldására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 198/2011 (XI.30.) határozata
  Javaslat talajegyengetésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 199/2011 (XI.30.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 200/2011 (XI.30.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 201/2011 (XI.30.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató