logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az SZMSZ mellékletét képező hatásköri listáról szóló többszörösen módosított 13/1995.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a 17/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az Egészségügyi Központ eszközbeszerzésének pénzügyi rendezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a 127/2011.(IX.08.) képviselő-testületi határozat kijavítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat átszervezésének előkészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának árverésre történő kiírására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - "Tudásdepó Expressz" című pályázat benyújtására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág és Pöttömke Bölcsődék Szakmai Programjának elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat terembérlet - Mozi előtere és Színészöltöző - megállapítására elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása - TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszám) pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat az Egészségügyi alapellátás fejlesztése címet viselő (kódszám: ÉÁOP-4.1.2/A-11.) pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben (TÁMOP-6.1.2/11/3.) pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a Szociális Központtal feladat ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat az Egészségügyi Központtal feladat ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő feladat ellátási megállapodás megkötésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat forrás biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat bérkompenzációra forrás biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 24. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.03.07. (2.4 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató