logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről
  Előadó: Sipos Attila alpolgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének 2011. évi beszámolójáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 5/2012.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. évi pénzmaradvány elszámolás)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 6/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a helyi adókról szóló 23/2010.(XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat az ÖNHIKI pályázat I. ütemben történő beadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat az önkormányzati busz kilométer díjának módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Blachere Illumination Hungary Kft. 2012. évi kedvezménytámogatási pályázatára pályázat benyújtására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat az Ifjúság út 30. szám alatti bútoráruház melletti 2308/1 hrsz-ú önkormányzati terület kérelem alapján történő értékesítésre
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat az Egészségügyi Központ védőnői szolgálat pótelőirányzat kérelmének elbírálására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázatra benyújtott pályázatok elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a 2012-2013-as tanévben indítható osztály-, és csoportszámok meghatározására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda nyitvatartási idejének meghatározására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében a maximális csoportlétszám átlépésre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a 70 éven felüliek ingyenes szemétszállítási kedvezményének elutasítására történt fellebbezés elbírálására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 17. Beszámoló Füzesabony Város 2011. évi közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Mór Csaba r. alezredes kapitányságvezető
  Előterjesztés: írásban
 18. Beszámoló Füzesabony Kistérség Többcélú Társulása által Füzesabony Város Önkormányzatánál és költségvetési szervénél végzett 2011. évi ellenőrzésről
  Előadó: Vasasné Dr. Zelei Mónika munkaszervezet vezető
  Előterjesztés: írásban
 19. Tájékoztató a 2011. évi civil alapról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Tájékoztató a 2012. évi kátyúzási munkálatok felméréséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 21. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.04.26. (6.37 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató